A life changing journey to Australia

Bondi Beach

Bondi Beach

It's been a while since I posted something in here... Yesterday I came back from Australia. I spent two weeks in Syndey and New South Wales area in Australia. Leaving home for the first time this far alone is absolute freedom. In the end, I was on the other side of the world and if I wished, nobody could find me. The ability to mingle with Australians and Asians felt incredible (I love everything about Asia). I was visiting a friend of mine and talks that we had in the last two weeks has given me confidence I was lacking. I came back home with a better attitude towards life and some new outlook in what I want from life.

Trochę czasy minęło odkąd byłam tutaj po raz ostatni... Wczoraj wróciłam z Australii po dwu tygodniowym wyjeździe do Sydney. Tak daleka wyprawa była moją pierwszą i uwierzcie mi, że dodaje to niesamowitego uczucia wolności. Cóż, byłam na drugim końcu świata i gdybym tylko chciała to nikt by mnie nie znalazł. Okazja do zniknięcia w tłumie Australijczyków i Azjatów była fantastyczna (przy okazji, uwielbiam Azję). Jechałam odwiedzić koleżankę. Rozmowy, jakie prowadziłyśmy podczas tych dwóch tygodni dodały mi pewności, której od dłuższego czasu mi brakowało. Wróciłam do domu z lepszym nastawieniem do życia i nową perspektywą na to, czego chcę od życia.

Opera House

Opera HouseThis whole trip was all about making decisions. Starting from looking for tickets and accommodation to considering how to get to the check-in register on a very busy airport in Shanghai. I was clueless. However, I had to take a control and become a leader for myself. There was nobody to help me with that. I was on my own.

Cały ten wyjazd kręcił się wokół podejmowania decyzji, zaczynając od szukania biletów i zakwaterowania po zastanawanie się, czy zdąrzę na samolot na bardzo ruchliwym lotnisku w Szanghaju. Nie miałam na te wszystkie tematy pojęcia. Jednakże, musiałam przejąć kontrolę i być liderem dla samej siebie. W końcu byłam tam przecież sama i nie było ze mną nikogo, kto mógłby mi pomóc.

Sydney Skyline

Sydney Skyline

 

Meeting someone from another country definitely changes Your life. Moreover, visiting a dear friend of mine, Do whom I have known only two years brought us even closer. We had to keep each other's company for two weeks 24/7. I opened my eyes and saw the world from a totally different perspective from all the talks we had and meals we shared. A real friendship can be formed in all sides in this globe. There is no limit. What has touched my heart as well was receiving caring and genuine messages from people back at home I would never expect. It truly shows who my real friends are.

Spotykanie ludzi z obcych krajów zmienia życie. Co więcej, odwiedzenie mojej znajomej, Do, którą znam zaledwie dwa lata sprawiło, że stałyśmy się bliższe sobie (tak buduje się prawdziwe przyjaźnie). Byłyśmy skazane na siebie przez dwa tygodnie 24 godziny na dobę. Otworzyły mi się oczy i spojrzałam na świat z całkiem innej strony z rozmów, które prowadziłyśmy i dań, która dzieliłyśmy razem. Takie znajomości można zbudować, na każdym kontynencie. Nie ma limitów. Co jeszcze bardziej mnie uderzyło to wiadomości pełne troski i zainteresowania od osób, które nie są mi tak bliskie i nigdy bym się po nich tego nie spodziewała. To naprawdę pokazuje, kto jest po mojej stronie.

 

This trip definitely smoothed away everything I have thought of myself and everything around so far. For this period of two weeks nothing really mattered (who I was, who I knew, who my parents were, who I call 'a friend' back at home). I was there with Do and that was a fact. You hear people talking about Your country as a one general statement and it doesn't matter wh You as a person are. I think if all people had a chance to travel and experience totally different cultures and languages, this world would be definitely a better place.

Ta podróż zedecydowanie usunęła wszystko, co do tej pory o samej sobie i o wszystkim dookoła myślałam. Przez okres tych dwóch tygodni nic tak naprawdę nie miało znaczenia (kim jestem, kim są moi rodzice, kogo mam za znajomych w domu). Fakt był jeden, byłam w Australii z Do. Słyszysz od tamtejszych ludzi, co oni generalnie myślą o kraju twojego pochodzenia i nie liczy się, kim jesteś jako osoba w całym tłumie. Uważam, że gdyby każdy miał sznasę na podróżowanie i doświadczenie totalnie obcych kultur i języków to świat byłby lepszym miejscem. 

 

People there aren't different at all. I had to spent some time in China while reaching Australia. They all go to jobs, have families, have hobbies, favourite TV programmes, preferred restaurants and various reasons why they moved to this places or whether they decided to stay there forever.

Negative stereotypes disappear when people are exposed to new cultures and places.

I will never forget this quote and especially now, after returning from Australia. In general people are good and kind to one another.

I can't wait to share all pics and photo we have taken with Do and what I have learnt during my trip.

 

Ludzie na drugim końcu świata niczym się od nas nie różnią. (Spędziłam trzy dni w Chinach podczas całej wyprawy do Australii) Też muszą chodzić do pracy, mają rodziny, hobby, ulubione programy telewizyjne i restauracje, do których chodzą i całe mnóstwo powodów, dla których zostali w danym miejscu, bądź się przeprowadzili.

Negatywne stereotypy znikają, kiedy ludzie zderzają się z nowymi kulturami i miejscami

Nigdy nie zapomnę tego cytatu i zwłaszcza teraz po powrocie z Australii. Ludzie są dobrzy i życzliwi względem siebie wszędzie.

Nie mogę się doczekać podzielenia się z Wami wszystkimi zdjęcia, które zrobiłyśmy z Do i czego mnie ta podróż nauczyła.

 

 

 

 

 
 
Instagram