Getting out of my comfort

For about four months I have been working out at the gym. I ensured that a healthy exercise plan had been implemented into my daily routine. Going to the gym, sweating, watching Your diet aren't the most pleasant things that can happen to You. Have You ever had that feeling when You're somehow slim, and don't have to work out because You look good (but maybe the numbers when You get a check-up are somewhere around the minimum), and a single thought of moving Yourself is painful? 

Od jakiś 4 miesięcy regularnie chodzę na siłownię. Mam pewność, że zdrowy plan dietetyczny i zestaw ćwiczeń ma miesjce każdego dnia w moim grafiku. Ćwiczenia i dieta nie są najprzyjmeniejszymi rzeczami pod słońcem. Znasz to uczucie, kiedy jesteś sczupła i nie potrzebujesz tak naprawdę ćwiczeń, bo dobrze wyglądasz (może podczas wizyt u lekarza wszystkie parametry gdzies oscylują przy tej minimalnej granicy), a każda pojedyncza myśl o ciężkich ćwiczeń przyprawia cię o zawrót głowy?
 

I love my gym

I love my gym

I believe that the hardest moment is finding the reason to work out (= motivation). It all seems to be so easy when everything is in full swing (You got Your sportswear on, got out of the house, reached the gym). I find myself being forced (by myself) sometimes to do so. I try to remember though that I do it for a good cause. The results of a heavy work-out is an amazing body, feeling strong and fit and above all being healthy. I love the feeling after exercising when the blood is pumping in my muscles, and my heart is beating very fast.


Uważam, że najgorszym momentem jest znalezienie właściwych powodów (= motywacji). Jednak, kiedy wszystko jest już we właściwym miejscu (ubrałaś dres, wyszłaś z domu i zaczęłaś ćwiczyć) to cały proces 'katowania' siebie jest łatwiejszy. Czasem zmuszam się do tego. Próbuję sobie przypomianc, że robię to dla własnego dobra. Rezultaty chodzenia na siłownię i ćwiczenia to przecież niesamowite ciało, uczucie siły i gibkości, a przede wszystkim troska o zdrowie. Uwielbiam, kiedy po ciężkiej serii ćwiczeń krew płynie przez moje mięśnie, a serce bije jak szalone.
 

Getting out of Your comfort zone will help You boosting Your self-confidence and self-esteem, even though it may seem very scary. Working out Your body may be leaving what's known for You but don't forget that there are plenty of benefits?

How do You feel about leaving Your comfort zone?


Opuszczenie swojej strefy komfortu zdecydowanie pomaga w podniesieniu pewności siebie. Ćwiczenia i dbanie o stan własnego ciała może być wyjściem ze strony komfortu, ale za to jakie czekają na nas korzyści?

Jak Ty się czujesz z faktem opuszczenia własnej strefy komfortu?