No. 64: 20 insane (but true) things You should do before You're 30

I feel like I'm getting there. I often hear that turning 30 will be painful. Today I want to share with You a few thoughts on what every classy lady should do before turning 30. We don't want to miss a thing, right? I still have some time to acquire some of the skills that are on my list.

Let's get started!!!

Czuję, że dobijam powolutku do 30!!! Często słyszę, że właśnie trzydzieste urodziny są dość bolesne. Dziś o tym, co każda młoda kobieta z klasą powinna zrobić przed 30. Żadna z nas nie chce niczego ominąć, prawda? Na mojej liście jest wciąż kilka umiejętnosci, których powinnam nabyć.

Zaczynamy!

 

1. Live alone for at least one year

Learn to totally rely on Yourself and take care of your basic needs (no parents, no friends, no boyfriends). Living alone will give a chance to explore real private space and ponder upon Your thoughts.

Naucz się całkowicie polegać na samej sobie i troszczyć się o własne potrzeby. Mieszkanie samej da ci szansę na odkrycie naprawdę osobistej sfery życia i rozmyślanie nad sobą.

 

2. Read books

Reading is a real workout for Your brain, so read whatever you can, wherever and whenever You can. You may gain a new insight or idea that could change Your life. You can also easier implement any lessons learnt in Your 20s than in Your 30s or 40s.

Czytanie to prawdziwe ćwiczenie mózgu, wiec czytaj cokolwiek możesz, gdziekolwiek i o każdej porze. Otworzysz się na nowe idee i spostrzeżenia, które mogą zmienić Twoje życie. Łatwiej jest wdrażać w życie lekcje, których się nauczyłyśmy, kiedy mamy 20 lat, niż w późniejszym okresie.


3. Spend money on experiences, not stuff

With the time, You'll have more commitments. Before turning 30, that's the best period of Your life to create priceless memories. Look for memories and moments that will stick with you forever and help You telling some crazy stories later on.

Wraz z czasem, im starsze się stajemy, tym więcej przyjdzie nam zobowiązań. Okres przed trzydziestką to najlpeszy moment na zebranie bezcennych wspomnień. Szukaj takich chwil, które zostaną z tobą na zawsze, a w późniejszym okresie będą historiami wartymi wysłuchania.

 

4. Give back

You don't have to be rich or old to get involved in Your community and share with those who are less privileged. Sharing always reminds me that giving is better than receiving. This world needs way more attention than we may think.

Nie musisz być bogata, ani stara, żeby zaangażować się w lokalną społeczność i dzielić z tymi, którzy żyją w gorszym warunkach. Dzielenie się zawsze przypomina mi, że dawanie jest lepsze, niż branie. Ten świat potrzebuje o wiele więcej uwagi, niż nam się to może wydawać.
 

5. Your health is wealth

You're what You eat (and drink). Don't destroy Your youthful metabolism by not so smart choices when it comes to food and drinks. If You want to look good in Your 30s, 40s and 50s, now it's the time to start eating well and exercising. If You're committed, You'll age gracefully.

Jesteś tym, co jesz (i pijesz). Nie zniszcz swojego metabolizmu poprzez niezbyt mądre wybory dietetyczne. Jeśli chcesz dobrze wyglądać mając 30 i 40 lat to musisz zacząć zdrowo się odżywiać i ćwiczyć TERAZ! Jeżeli sie do tego zobowiązujesz, to będziesz starzeć się z gracją.
 

6. Jump off the cliff

Do things that scare You, that challenge You, that bother You. When having kids and a partner, You may not have the guts to try.  Value new experiences over material stuff.

Rób rzeczy, które cię przerażają, wydają się być wyzwaniem lub denerwują cię. Po ślubie i mając dzieci możesz nie mieć tyle odwagi. Nadaj nowym doświadczeniom wyższą wartość niż przedmiotom.
 

7. Travel alone

In general, You should learn to spend time on Your own (going out alone, dining out alone, travelling alone, etc.)

The World is a book and those who don’t travel read only one page
— St Augustine

We as humans have been on this planet for more than 200,000 years. There are some fascinating cultures, religions and traditions to explore. Don't be stuck by dogma that You have to die where You were born. Life is more than that. Travels will allow You to draw Your own conclusions and push You to learn new languages to communicate with locals.

Ogólnie, powinnyśmy nauczyć się spedzać czas ze samym sobą (podróżwać samemu, wychdzić na miasto samemu, chodzić do restauracji samemu, itp.). Rasa ludzka jest na Ziemi od ponad 200 000 lat. Istnieją bardzo interesujące kultury, wyznania i tradycje, które należy odkryć. Nie daj sobie wmówic, że musisz umrzec tam, gdzie się urodziłaś. Życie to coś więcej. Podróże zmuszą cię do wyciągania własnych wniosków i popchną cię do nauki nowych jężyków, by lepiej komunikować się z lokalnymi mieszkańcami różnych regionów.
 

8. Learn to say NO

Saying NO will liberate You. You don't have t agree with everything Your parents and friends are telling You. Acquire the skill of being assertive, set some standards and stick to them. Life will reward You for that.

Mówienie NIE jest uwalniające. Nie musisz ze wszystkimi i na wszystko się zgadzać. Naucz się być asertywną, ustaw pewne standardy i trzymaj się ich. Życie cię za to nagrodzi.
 

9. Learn languages ( the previous post is here, click)

That's another great workout for Your brain and a gateway to understanding others. With learning the language, You must understand the culture. There is a close link between the language and the tradition every nation has. You'll become more open-minded and understanding.

To kolejne świetne ćwiczenie, dla Twojego mózgu i furtka do rozumienia innych. Ucząc się obcych języków, jesteś zmuszona do zrozumienia kultury. Kultura danego kraju i jego język są ze sobą ściśle połączone. Twój umsył będzie otwarty, a Ty bardziej wyrozumiała. 
 

10. Observe but don't judge

Know Your weaknesses and strengths. That's a gift only a few have. Learn what must be fixed in Your life and follow up. Don't be too harsh on yourself and focus on Your progress.

Znaj swoje mocne i słabe strony. To dar, który posiadają tylko niektórzy. Odkryj, co wymaga naprawy w Twoim życiu, ale nie bądź dla siebie zbyt surowa i skup się na pozytywnych rezultatach.
 

11. Be grateful

There is nothing sweeter than a grateful heart. If you can keep on running a journal and every night You write three things You're thankful for; it will rewire Your brain, and You'll start focusing on positive things in Your life. Such an exercise should take about a month.

Nie ma nic słodszego na tym świecie, niż bycie wdzięczną. Zacznij prowadzić dziennik i każdego wieczoru napisz trzy rzeczy, za które jesteś tego danego dnia wdzięczna. Twój mózg przjedzie metamorfozę i zaledwie po miesiącu zobaczysz efekty. Jakie? Zaczniesz skupiać się na dobrych aspektach zycia i przestaniesz narzekać. 
 

12. Learn to network

I don't mean hard and cold sales but be able to mingle with people on a professional stage and make friends for life. I see that plenty of profs that are way older than me don't know how to do that. Mastering networking will open a gate for You to new job opportunities; I'm telling You. Learning how to communicate properly will pay off.


 

13. Cook

Learn how to cook. The internet is full of great and easy recipes and You don't have to be like Gordon Ramsy to prepare a dish. Don't be one of those women who can perfectly put on make-up and can't make a simple meal.

Naucz się gotować. Internet jest pełen świetnych i łatwych przepisów. Nie musisz być jak Gordon Ramsy, żeby coś dobregp przygotować. Nie bądź jedną z tych kobiet, które potrafią idealnie nakładać makijaż, a nie mają pojęcia, jak przygotować prosty posiłek.


14. Choose Your life philosophy

Travels and books will expose You some new ideas about life. Pick a theory that interests You and follow up. Learn what works for YOU and what You believe in. Questions God's existence and decide for Yourself. What are Your standards? What are You ethic? What are Your opinions about abortion, the death penalty, environmental issues and so on? I'm not talking about politics right now but something much deeper. Stick to you believes and You will see the magic.

Podróże i książki otworzą przed tobą bramę do nowych nurtów myślowych. Wybierz taką teorię, która cię interesuje. Sprawdź, co działa dla ciebie i w co wierzysz. Musisz sobie sama odpowiedzieć, czy Bóg istnieje, a jeśli tak to w jakiej postaci. Jakie są Twoje standardy? A co z etyką? Jakie masz zdanie na temat aborcji, kary śmierci i ochrony środowiska? Nie chodzi mi o wybieranie partii politycznej, którą będziesz wspierać, ale o coś głębszego. Trzymaj się tego, w co wierzysz, bo wtedy zobaczysz prawdziwą magię życia.
 

15. Grind

Your 20s are full of energy. Instead of wasting it partying hard, start planning Your career early on and put 150% of Yourself. Give Your absolute best at work, at school, when attending a networking event and so on.

W swoich latach dwudziestych mamy pełno energii i zapału (często tego słomianego). Zamiast marnować nasz czas na imprezach, zacznij planować swoją karierę zawodową i daj z siebie 150%. Pokaż się z najlepszej strony w pracy, w szkole i na spotkaniach networkingowych.
 

16. Learn to make mistakes

Nobody is perfect, nor are You. Developing the habit of getting off the ground after a failure will save Your time. Be able to admit before Yourself that You have made an error and move on. The faster You learn, the better you become.

Nikt nie jest idealny, nawet Ty nie jesteś. Rozwijaj nawyk szybkiego podnoszenia się po prażce. Zaoszczędzisz czas i energię. Badź w stanie przyznać przed sobą, że popełniłaś bląd. Im szybciej się tego nauczysz, tym lepszą się staniesz.
 

17. Enjoy nature

Appreciate the creation around You. Spend some time in solitude among mountains, animals and trees and just admire it all. It will give You peace of mind and some inspiration. In the end, we are a part of this world, so learn to enjoy it.

Doceniaj naturę wokół siebie. Spędzaj czas w odosobnieniu w górach, gdzieś między zwierzętami albo pośród drzew. To najlepszy sposób na znalezienie pokoju umysłu i inspiracji. Jesteśmy w końcu częścią tego naturalnego świata.
 

18. Explore Yourself

Do some Yoga or meditation. Attend a psychology course and find out what are the things that make You happy or what makes You sad. Some of our insecurities are hidden deep, deep down and may hinder You from growing in life. Overcome those obstacles to enjoying a free life.


Zapisz się na jogę albo warsztaty medytacyjne. Wizyta u psychologa może ci pomóc w odkryciu, co jest przyczyną tego, że jesteś szczęśliwa albo smutna. Problem ma czasem bardzo głęboki korzeń w naszej podświadomości i może hamować nas od rozwoju osobistego.

 

19. Quit addictions

Again, in Your 20s you're adapting much better that later in Your life. If there are any bad habits, You're not proud of, that the perfect time to change it. Find enough self-will or look for some professional help to get over any addictions.

Przed trzydziestką to najlepszy okres na porzucenie jakichkolwiek złych nawyków, używek i przyzwyczajeń. Znajdź w sobie wystarczająco dużo siły lub poszukaj profesjonalniej pomocy, żeby przezywciężyć rzeczy z których nie jesteś dumna.
 

20. Keep notes and a list.

That's the one thing that successful people do. They write down everything. Learn to plan, organise and execute Your agenda and goals. Such a list will keep You motivated and committed. Don't give up on your dreams. They are there for a reason.

Ta jedna rzecz odróżnia ludzi sukcesu od całej reszty. Wdrażaj nawyk zapisywania wszystkiego. Naucz się planować, organizować i zarządzać swoim kalendarzem i celami. Taka lista będzie cię motywowała i sprawi, że będziesz bardziej oddana swoim własnym marzeniom. One są tam przecież dla jakiegoś powodu.

 

Which points from my list seem the most difficult for You?


Które z powyższych puntków wydają Ci się trudne?