What Wikipedia can't tell you about Sydney

Even with the best travel books (click, I got mine here), I wish I knew all the stuff I am about to share with You long before leaving Amsterdam. I have tried my best to prepare my trip to Australia and experience Sydney as a local, not as a tourist. However, I would have to repeat my trip once again in my life to do it all properly.


Nawet z najlepszymi książkami o podróżach (ja swoją kupiłam tutaj), żałuję, że nie wiedziałam tego wszystkiego zanim wyjechałam z Amsterdamu. Próbowałam przygotować się do wyprawy jak najlepiej, żeby doświadczyć Sydney jako lokalny, a nie turysta. Jednakże, musiałabym powtórzyć swoją podróż do Australii raz jeszcze, żeby uniknąć niektórych błędów.

 

1. Get Airbnb room or apartment

I was lucky enough to travel with a friend of mine, Do so we split the costs of renting the whole apartment in two. I found hostels and hotels a bit overpriced for services they provide, plus I enjoy my privacy. The best thing You can do is stay in the city centre (we had our flat in Redfern) so You can easily get anywhere within the city and won't miss any remarkable landmarks.


Miałam na tyle szczęścia, że byłam w Sydney z koleżanką, więc mogłyśmy podzielić koszty wynajmu mieszkania z Airbnb. Hostele i hotele mają jednak wygórowane ceny za serwis, jakie oferują plus naprawdę cenię sobie swoją prywatność. Najlepszą rzeczą, jaką zrobisz to znalezienie miejsca gdzieś w okolicach centrum (nasze mieszkanie było w Redfern). Łatwo i taniej będziesz się poruszała po mieście i nie ominiesz żadych ważnych charakterystycznych obiektów.

What a lovely comment from our host, Julie

What a lovely comment from our host, Julie

 

 

2. Inner West; that's where food, shops and markets are

While Inner West has plenty of suburbs, we have enjoyed areas such as Balmain, Glebe and Newtown. There You can find loads of fun, great burgers and quirky shops (let's get some local souvenirs).


Inner West ma dużo różnych przedmieści. Razem z Do byłyśmy w Balmain, Glebe i Newtown. Tam znajdziesz dużo ubawu, świetne burgery i ekscentryczne sklepy (można znaleźć lokalne pamiątki)

The view from the Harbour Bridge

The view from the Harbour Bridge

3. Look for local spots and avoid bars near the Opera House

That's the mistake we have made, and the consequence was we had to pay a lot for the dinner.

To błąd, który popełniłyśmy. Wybrałyśmy restaurację zaraz przy operze i w konsekwencji zapłaciłyśmy bardzo dużo za kolację.
 

4. Winter time at Bondi Beach

Travelling off season allowed us enjoying the sun on the Bondi Beach. However, I know that there are plenty of other beaches around the city. Unfortunately, we didn't have time to explore them all.

Podróżowanie poza sezonem umożliwiło nam spędzenie popołudnia na prawie pustej plaży Bondi. Wiem, że Sydney ma kilka plaż, ale niestety nie miałyśmy czasu, żeby zobaczyć je wszystkie.

Sunday chill out at the Bondi Beach 

Sunday chill out at the Bondi Beach 

5. Asian food, burgers and poached eggs

Those dishes come to my mind when I think of Sydney. I find Aussies enjoying the brunch time.
We ate a lot by the way.

Azjatyckie dania, burgery i jajka w koszulkach przychodzą mi na myśl, kiedy myślę o Sydney. Australijczycy naprawdę lubią porę brunchu. Tak przy okazji, zjadłyśmy naprawdę dużo.

 

6. Get some comfy sneakers/ shoes and enjoy walking around Sydney

Sydney is huge (comparing to Amsterdam) so it's not possible to walk everywhere, but once You step out of the train in the city centre, You should be able to find Yourself around.

Sydney jest ogromne (w porównaniu z Amsterdamem) i nie jest możliwe, żeby wszędzie iść pieszo. Kiedy dostaniesz się do centrum pociagiem, powinnaś być w stanie dojść wszędzie piechotą.
 

Walking around the Rocks

Walking around the Rocks

7. Don't get burnt

I laughed when my friend told me about getting some sunscreen. "It's winter'! I said. I couldn't be more than wrong. The sun is Australia is way stronger than in Europe even during 'colder' months.

Zaśmiałam się, kiedy moja koleżanka powiedziała, że muszę używać filtra. "Jest przecież zima" powiedziałam. Nie mogłam się bardziej pomylić. Słońce w Australii jest o wiele silniejsze, niż w Europie nawet podczas 'zimniejszych' miesięcy.

 

8. Opal cards

What I know from London the Oyster card and from the Netherland de OV-chip kaart. The Opal card is what Aussies use in NSW to commute around the state. You can get it easily at any convenience store (You can also top it up there) or at any train station. After 8th rides per week, You travel with a discount plus transfers done within 60 mins from the first check-in are free of charge.

W Anglii są Oyster cards, w Holandii OV-chip kaart, a Australijczycy (w stanie NSW) używają kart Opal, żeby poruszać się w stanie NSW. Karty są dostepne w każdym supermarkecie (możesz ją tam też doładować), albo na stacji. Po 8 przejazdach w ciągu tygodnia, możesz jeździć ze zniżką, a dodatkowo każdy transfer w ciągu 60 minut jest za darmo od momentu pierwszego zeskanowania karty.

I got two Opal cards because I have lost the first one

I got two Opal cards because I have lost the first one

9. Queen Victoria Building and the window shopping in the CBD area.

The building makes You feel like the time stopped there in 1930. Shopping malls around Pitt Street are for every budget. You can find high street chain stores such as H&M and Gap and also some local high-end designers' shops.

Budynek Królowej Wiktorii sprawia wrażenie, jakby czas zatrzymał się tam w latach trzydziestych. Galerie handlowe wokół Pitt Street są na każdą kieszeń. Możesz znaleźć sklepy jak GAP i H&M oraz designerskie butiki z wyższej półki.

 

10. Leave the city and enjoy the Blue Mountains and Blacktown

We wanted to visit the national park and koalas, so we took a train to both destinations. Prices for those trips are cheaper than getting around Sydney itself for the whole day.

Jeśli chcesz zobaczyć park narodowy albo koale, musisz wybrać się za miasto (Blue Mountains i Blacktown). Ceny biletów powrotych są tańsze, niż gdybyś spędziła cały dzień poruszając się pociągiem po Sydney.

 

11. Insanely high prices for arriving at the airport by train.

The train line to the airport is private, so the price was around 13 dollars one way. Get Your credit cards ready for such an expense.

Linia pociągów na lotnisko jest prywatna, więc ceny są dość wygórwane. Ja zapłaciłam około 13 dolarów w jedną stronę. Przygotuj się na taki wydatek.