No. 61: 6 reasons to befriend Danes

When I was getting ready (click) for my business trip to Copenhagen, I talked with a friend of mine (who used to live in Finland) and he pictured Danes as very strange and odd people. I thought that this prediction may be applied to non-business people and since I was going to a conference that would never happen. However, something triggered me to read a bit about the Danes and I have found a whole list of reasons why Danish people are 'crazy' (click here to read more).

I was actually very surprised and found the local people very friendly and willing to help at the fair. I think it is high time to break some stereotypes and start behaving with some high class towards cultures and foreign people.


Przed moim wyjazdem do Kopenhagi rozmawiałam ze znajomym (mieszkał wcześniej we Finlandii), który zobrazował mi Duńczyków jako bardzo dziwnych i nieśmiałych ludzi. Stwierdziłam jednak, że skoro jadę na konferencję i będą w niej uczestniczyć ludzie biznesu to takie zachowanie ze strony lokalnych byłoby czystym faux pas.

Ku mojemu zdziwieniu mieszkańcy Kopenhagi okazali się być bardzo przyjaznymi i pomocnymi ludźmi (większość z nich ma korzenie holenderskie, ale to spowodowane jest historią). Uważam, że najwyższy czas na przełamanie stereotypów, które gdzieś tam w nas się zakorzeniły i pora na zachowywanie się z klasą w stosunku do innych kultur i narodów.

Hello? It's me!


Why should You befriend Danes?
Dlaczego powinnaś zaprzyjaźnić się z Duńczykami?

 

1. Punctuality matters

I love the saying 'Being late shows how much You disrespect other people's time'. The Danes are insanely punctual and for them every second matter especially when it comes to business. I think we have become a little bit lazy and have stopped treating others seriously. People in Denmark will definitely take You seriously and arrive on time.


Punktualność

Uwielbiam powiedzenie 'Bycie spóźnionym to pokazanie ludziom jak bardzo nie szanujesz ich czasu'. Duńczycy to niesamowicie punktualny naród i każda sekunda ma znaczenie, a już na pewno jeśli chodzi o biznes. Mam wrażenie, że staliśmy się bardzo leniwi i nie traktujemy innych poważnie. Cóż, to na pewno nie przydarzy Ci się w Danii i możesz być pewna, że wszystko będzie zapięte na ostatni guzik..

 

2. Modest and humble

These are traits that classy people look for. Along with those (mentioned above) characteristics comes a non-judgemental attitude. I haven't met for a very long time such people (except the sweet Dutch lady I sat on board). They don't care about Your nationality, religion, race, beliefs, sexual preferences and so on. As long as they can have a pleasant and not-so-serious brief conversation with You, that's fine. There are some topics that draw loads of tension. Classy ladies are definitely among those people who avoid talking about such subjects.


Skromność i pokora

To cechy charakteru, których ludzie z klasą szukają. Wraz z cechami wspomnianymi wcześniej duńskie nastawienie w stosunku do innych (Duńczycy nie oceniają i nie osądzają innych) było czymś, czego ja sama nie doświadczyłam już od dłuższego czasu. Tak długo jak można prowadzić z Tobą luźną pogawędkę, nie ma znaczenia skąd jesteś i w co wierzysz. Oczywiście, istnieją pewne tematy, które powodują napięcia. Kobiety z klasą należą do grupy ludzi, którzy o takich sprawach nie rozmawiają.

 

3. Creativity all around

It starts with household facilities and ends up with an approach to thinking outside of the box. I find it an excellent attitude towards life (my battery are fully charged with positive vibes :) ). In my opinion being creative brings people together to... create something so there are no terms such as 'exclusive' 'me, myself and I', 'us versus them'. In an affirmative and motivating environment, people have a feeling a belonging. That's what exactly the Danes try to achieve.


Kreatywność

Od projektu sztućców w kuchni po sposób myślenia, Duńczycy uwielbiają wychodzić poza powszechnie przyjęte ramy. Kocham takie podejście do życia. Bycie kreatywnym łączy ludzi razem oraz rodzi poczucie przynależności. A jak wiadomo, w pozytywnym środowisku ludzie dają z siebie to, co najlepsze.

 

4. Friendly and helpful

I guess everyone in Denmark speaks English what makes travelling easier. If You get lost, You can easily ask anyone for help. The Danes show genuine interest when talking with foreigners and are more than glad to share what they know about the topic.


Przyjaźni i pomocni

Zdawać się może, że w Danii wszyscy mówią po angielsku, co ułatwia fakt, że jest się turystą. Jeśli jakimś cudem się zgubisz, możesz z łatwością spytać kogokolwiek o pomoc. Duńczycy okazują szczere zainteresowanie drugą osobą i z chęcią podzielą się ich wiedzą na dany temat, a już na pewno jeżeli jesteś w podróży.

 

5. The happiest people in the world

There was serious research done on that subject, and Denmark has been ranked as the happiest country in the world. I think it is because things that can't be bought matter the most and above all to the Danes.


Najszczęśliwsi ludzie na świecie

Przeprowadzono poważne badania w tym temacie i Dania jest na szczycie rankingu jako najszczęśliwszy kraj na świecie. Odnoszę wrażenie, że dla Duńczyków rzeczy, których naprawdę nie można kupić mają największą wartość.Oprah visited Copenhagen to discover what the secret of happiness in Denmark really is.

6. This Hygge

The video explains the phenomenon of cosiness and great ambience. 


Hygge

Filmik z pewnością wytłumaczy fenomen przytulności i kameralnego nastroju.

 

Do You have Danish friends?

A czy Ty masz już duńskich znajomych?

Instagram