No. 62: Why should every classy lady travel?

I have given up on the blog because I was listening to much of other people’s talks and opinions instead of following what was in my heart. I realized that with so many travels that I did last year, I could have been able to share my thoughts on this subject for at least a year now. 

Most of You know that I do travel only for expanding my business, so my trips are usually a combination of work and holiday (I always arrive a day before scheduled meetings). But travels are travels, no matter what the reason behind is. There are some advantages that You gain (especially when You only go solo), and I will be euphoric to share them with You.


Zostawiłam tymczasowo bloga, bo słuchałam zbytnio gadaniny innych ludzi zamiast własnego rozumu. Uświadomiłam sobie, że po tylu podróżach, ile miałam w zeszłym roku, temat wyjazdów mogłam ciągnąć od dłuższego czasu (przynajmniej od roku).

Te z Was, które mają ze mną bliższy kontakt wiedzą, że podróżuję jedynie w celach służbowych (wakacje bardzo rzadko mi się zdarzają), ale staram się łączyć przyjemne z pożytecznym (zawsze zjawiam się na dzień przed planowanymi spotkaniami). Podróże to podróże, bez względu na to, czy są to jedynie wypady jednodniowe, czy wyjazdy w celach biznesowych. Zawsze się na tym tylko zyskuję (a już na pewno, jeśli latasz tak, jak ja, czyli solo) i z chęcią się tym z Wami podzielę. 

Dlaczego każda kobieta z klasą powinna podróżować?


1. The routine is left behind

Life can bring us enough frustration and sometimes a tiny change as the environment may charge Your batteries, clear up You mind and bring some relaxation. The results are amazing and people usually come up with new ideas and solutions.
 

Rutyna zostaje w tyle

Życie jest nam w stanie przynieść wystarczająco dużo frustracji, a czasem najmniejsza zmiana jak otoczenie, czy też ludzie mają boskie działanie. Rezultaty są niesamowite: 'naładowane' baterie, oczyszczony umysł i relaskowane ciało. To właśnie w takich chwilach przychodzą nam do głowy najlepsze rozwiązania i wyjścia z trudnych sytuacji.


2. Patience, patience, patience

When travelling, You are forced to wait at the airport, on board, for a taxi, to check – in at a hotel and so on. You discover that You have no power to make things faster nor to rush people. You simply become more patient.


Cierpliwość

Podczas podróży jesteśmy zmuszone czekać... Czekamy na lotnisku, na taksówkę, żeby zameldować się w hotelu i lista wydaje się nie mieć końca. Uświadamiasz sobie, że nie masz żadnej władzy nad tymi sprawami i ludźmi; nie możesz ich spowolnić, ani przyspieszyć. Zwyczajnie stajesz się cierpliwa.


3. Improvement of Your social skills

You must talk to get around. It makes You fine tune the way You communicate with others. Being in a foreign country and (let’s imagine) with no Internet access makes You being vulnerable and on the mercy of others. You have to change Your attitude and be able to read people and trust them.


Lepsze umiejętności interpersonalne

Żeby swobodnie poruszać się po obcym terenie musisz mówić. Podróże szlifują Twoje umiejętności komunikowania się z innymi. Bycie w innym kraju (i nie daj Boże) bez Internetu sprawia, że jesteś na łasce innych. Musisz zmienić swoje podejście i nastawienie oraz być w stanie 'czytać' ludzi i ufać im.


4. Discoveries of Yourself

Getting out of the daily routine is already a new step, and that challenges You to find Your own solutions to all the problems. You become brave and build some self-confidence within Yourself. You just learn to trust Yourself and try to find borders in Your character.


Odkrywanie samej siebie

Wyjście poza ramy codziennej rytuny to już ogromny krok na przód. Rzucasz sobie wyzwanie i szukasz rozwiązań. W efekcie pobudowywujesz swoją odwagę i pewność siebie. Uczysz się ufać i polegać na samej sobie oraz starasz się odnaleźć granice własnych sił i możliwości.


5. No more fears and insecurities

Never believe a prediction that doesn't empower You. Surrounding Yourself every day with people who don’t bring any value into Your life will always make You feel inferior. As mentioned in no. 1, changing the surrounding, people and meeting those who are sincerely interested in Your story will help fighting characteristics that You dislike and problems. 


Koniec ze strachem

Nigdy nie ierz przepowiedniom, czy konkluzjom innych, które nie podbudowują Ciebie w żadnym obszarze życia. Otaczanie się na co dzień ludźmi, którzy nie wnoszą nic wartościowego w nasz osobisty rozwój, sprawi, że będziesz czuła się gorsza. Jak wspomniałam w numerze pierwszym, zmiana środowiska (najczęściej ludzi wokół nas) i spotkanie się z osobami, które są szczerze nami zainteresowane pomoga Ci w walce z problemami i lękami.


6. Embracing new cultures, languages and history

Recently I have discovered that people who never travel usually know the most about places all over the world. When You confront their 'facts' with the reality, it turns out that they were very wrong. Be willing to learn from locals, shout Your mouth and listen to what they have to say.


Otwórz się na nowe kultury, języki oraz historię

Ostatnio odkryłam, że ludzie, którzy nigdy nie podróżują zawsze mają najwięcej na ten temat do powiedzenia. Jednakże, kiedy konfrontuje się ich 'fakty' z rzeczywistością, okazuje się jak bardzo Ci ludzie się mylili. Bądź chętna i otwarta na uczenie się od zamiejscowych, zamknij buzię na kłódkę, słuchaj i zadawaj pytania.


7. Find friends for life

The beauty of travels (which are so cheap these days) and technology is that we are no longer forced to befriend people who are in our physical surrounding. In the past, it used to be a girl from the neighbourhood or a boy from school. Nowadays, thanks to the development of the IT world and economy, we can connect with people who are like-minded and who are genuinely interested in our lives.


Przyjaźnie na zabój

Piękno podróży (które są niezwykle tanie w ostatnim czasie) oraz technologii sprawia, że nie jestemy skazani na bycie przyjaciółmi z ludźmi, którzy żyją naszym fizycznym otoczeniu. W przeszłości, musiało się kolegować z dziewczynką z sąsiedztwa, czy też chłopcem ze szkoły. Na szczęście, rozwój IT i ekonomii sprawia, że możemy łączyć się z ludźmi, którzy są naszymi bratnimi duszami i których szczerze obchodzi, jak się mamy i co się w naszym życiu dzieje.


8. Born again

Whenever I come back to Amsterdam, I feel like I underwent a total change. Obviously, the excitement of being somewhere out there will fade away. However, there are some permanent changes that will stay with me for now. I look at things, people and problems from a different point of view. My short trip to Copenhagen has turned my world upside down, and I can’t wait to see the first results.


Jak nowa

Za każdym razem, kiedy wracam do Amsterdamu, czuję się jakbym przeszła totalną przemianę. Oczywiście, całe podekscytowanie musi opaść jak pył. Mimo to, zawsze pozostaje jakaś permanentna zmiana. Patrzę na ludzi, sprawy i problemy z innej perspektywy. Po moim krótkim wyjeździe do Danii, mój światek wywrócił się do góry nogami, ale nie mogę doczekać się pierwszych rezultatów.


Do You have any other ideas on why a classy lady should travel?

Jakie są inne powody, dla których każda kobieta z klasą powinna podróżować?

Instagram