No. 69: Why would the world end without the French Riviera?

Arriving in the morning was the best that could happen to me

Arriving in the morning was the best that could happen to me

 
 

There is no place like the French Riviera in this world. When I talk with people about the south of France, they often think of luxurious yachts, expensive hotels located by the waterfront and restaurants that they could barely afford. But the Cote d'Azur isn't only all about that.


The south of France holds many surprising things to discover: warm weather all year round,  natural and beautiful landscapes, relaxing ambience and a slow lifestyle.


Nie ma takiego miejsca na ziemi jak Francuska Riwiera. Kiedy rozmawiam z ludźmi o południu Francji to często padają tematy luksusowych jachtów, drogich hoteli ulokowanych przy wybrzeżu i restauracji, na które nie można sobie pozwolić. Cote d'Azur nie jest tylko tym.

Południe Francji jest pełne niespodzianek: ciepła pogoda przez cały rok, piękne i naturalne krajobrazy, relaksująca atmosfera i powolny styl życia.

Only in Nice, priests taking a selfie

Only in Nice, priests taking a selfie

 

Forget the prestige

That's more than okay. The southern part of France isn't just about famous casinos, expensive cars, celebrities and overpriced spots. There are things way beyond that. Try to find ways to experience the Cote d'Azur like a local - visiting tiny villages close by Nice such as Eze, Biot, Grasse, grabbing some food on the market or in the store and having a little picnic on the beach, having a morning run along the waterfront.

 

Południowa część Francji to nie tylko słynne kasyna, drogie samochody, celebryci i za drogie miejsca. Szukaj sposobów, żeby doświadczyć Cote d'Azur jak lokalny - odwiedź małe wioski jak Eze, Biot, Grasse, sprawdź markety z jedzeniem, urządź sobie piknik na plaży, pobiegaj rano wzdłuż wybrzeża.

Nice is situated along the sea. The views are amazing

Nice is situated along the sea. The views are amazing

 

The location is perfect

Local authorities know very well that Nice and towns around are a key destination for celebrities and wealthy people, which means getting here is pretty much easy. There are flights from every bigger city in Europe landing at the airport in the Cote d'Azure and the train station is also very well maintained and provides routes to all the key cities in France as well as in Italy (a train to Milan takes about 4 hours).

 

Lokalne władze wiedzą, że Nicea i małe miasteczka wokół są kluczowym celem podróży dla celebrytów i bogatych ludzi, co oznacza, że dostać się do miasta jest bardzo łatwe. Przeloty do Nicei są możliwe z każdego dużego miasta w Europie. Stacja kolejowa jest dobrze zarządzana i można dostać się do każdego dużego miasta we Francji, jak i do Włoch (4 godziny do Milanu).

The Baroque era has stopped in here

The Baroque era has stopped in here

 

Food is everywhere

I didn't expect these many restaurants in such a small city like Nice. It was a pleasant surprise. You can find any cuisine You can dream of starting from local cafes with freshly served fish to Asian food and sushi bars.

Don't forget to try French wines, local cheese and fish (the last two will be served with some dried fruit, olives and some fresh bread). Hot summer is well known for some light snacks and 'wintertime' (around 14-16 degrees) for some heavier dishes such as stew and roasted meat.

 

Nie oczekiwałam tylu restauracji w takim małym mieście jak Nicea. To była bardzo przyjemna niespodzianka. Możesz znaleźć każdego rodzaju jedzenie.

Nie zapomnij spróbować francuskich win, lokalny ser i ryba (te ostatnie dwa będą serwowane z suszonymi owocami, oliwkami i świeżym chlebem). Gorące lato jest znane ze świeżych przekąsek, a 'zima' (14 - 16 stopni) z cięższych dań jak gulasz albo pieczone mięso.

 


 It's quiet in here

I can imagine that the summer time must be crazy and busy in Nice and the area around. I tried to travel a bit off season (beginning of October), so the weather still would be (very) warm and priced would be dropped. In the Cote d'Azur prices are seasonal. In the late spring and summer, prices are insanely high to encourage a particular group of people who can afford spending holiday in the South of France. However, crowds are still filling up the town. You can't forget locals who also want to enjoy the sunshine and the summertime. The number of people arriving in Nice in that period is enormous.


Lato musi być bardzo zaludnione w Nicei. Ja sama jechałam po sezonie (początek października). Ceny hoteli są niższe, a pogoda wciąż dopisuje. Na Riwierze ceny są sezonowe. Wiosną i latem jest tutaj bardzo drogo, by przyciągnąć konkretną grupę ludzi. Nie zapominajmy, że lokalni mieszkańcy też chcą cieszyć się latem.

Enjoying a slow walk towards the station

Enjoying a slow walk towards the station

 

Enjoy France in its fullest

You don't have to spend the whole time in Nice (unless You want to). There are plenty of trains (SNCF) to towns and cities nearby. I went myself to Monte Carlo and Cannes for one day at a time. That's the best way to make the most of Your trip in the Cote d'Azur. Tourist information, leaflets and maps are provided in all hotels, hostels and B&B as well as in the tourist information kiosks. If You want to do something really unusual, I encourage You to book a flight with a helicopter and fly over the shore, renting a boat to sail on the sea or getting Yourself a bike and discovering the waterfront. Don't forget to take Your camera or charge Your phone because the views are breath-taking and will create unforgettable memories.


Nie musisz spędzić całego swojego czasu tylko w Nicei. Na stacji (linie SNCF) znajdziesz rozkład jazdy pociągów do wszystkich dużych miast w okolicy, jak i tych małych. Ja wybrałam Monte Carlo w Monako i Cannes. Takim oto sposobem uda Ci się zobaczyć jak najwięcej za jednym razem. Informacje turystyczne są dostępne w hotelach, hostelach, B&B i punktach informacji turystycznej. Jeżeli chcesz zrobić coś ekstraodrynarnego to kup bilety i wybierz się na przelot helikopterem nad wybrzeżem, wynajmij żeglówkę albo wynajmij rower i odkryj okolicę. Nie zapomnij Twojego apartu i doładuj swój telefon, żeby zrobić świetne zdjęcia (w autobusie usiądź po prawej stronie).

Beautiful platforms at the central station in Nice

Beautiful platforms at the central station in Nice


Slow down

Getting to Nice was like going to the paradise. Nobody is in a rush; people enjoy every moment of the day, and You can feel that the time seems flying very slowly in here. People don't stick their noses into the phone but instead catch every sunbeam, enjoy a great cup of coffee or a fine glass of wine and run endless chats about life.


Przyjazd do Nicei było jak pobyt w raju. Nikt się nie spieszy, ludzie cieszą się każdym momentem dnia i czujesz, że czas płynie bardzo powoli. Ludzie nie mają nosów wetkniętych w telefony, a zamiast tego łapią słońce, piją filiżankę dobrej kawy albo kieliszek wina i prowadzą nieskończone rozmowy o życiu.

 

Have You ever been to the french Riviera? If so, what did You like the most?