No. 39: Alone * Nr 39: Sama

Photo credit: .craig, Flickr

This post is dedicated to Kalina, who has sent me a message some time ago. She has been concerned about being perceived as a snob while willing to become a young lady of class, beautiful and elegance. I hope that my point of view will help not only her but all of us look at some misconceptions about being classy and elegant. Please, feel free to share Your thought on that topic, so we can exchange ideas and broaden our horizons by empowering one another.

There are a few misunderstandings created by the society and media that only beautiful, thin and wealthy women can remain elegant and classy. That is rubbish, and I totally disagree with that. You can become whoever You are as long as You are still alive. It is never too late to become the best version of Yourself: more sophisticated, refined and feminine!

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before.
— Albert Einstein

A lady full of class and elegance often walks alone. Why is it like that? Such a woman is not a follower, she establishes her rules, values and priorities. Her guidelines are dignity and respect, which are not always considered trendy and attractive. When one sets her own style, she walks with her head held high, showing at the same time confidence, class and poise.

It all starts with You when You begin believing that what You do, what You think, the way You treat others is right. Nobody has the right to tell You how to live Your life. Class is mastering the art of subtlety, which the society has lost. It seems as though the real class has been eclipsed by low-class behavior and sense of style in our culture. The world does not value altruism, empathy, and sincere kindness, but desperately needs it. This cold and cruel world needs more people who aspire and have the will to become something greater by giving of themselves to others. That is what real class, in my humble opinion, is really about. 

Photo credit: LesyaMayevskaya, Flickr

Class is not loud - it does not demand attention. It is really about having good ethics and a mature spirit. A classy person will have a peacefulness about them, bringing a calmness that is loud enough that others can feel it inside of them. Being around such a woman is easy, pleasant, and restful. There are some people, out there, who find such attitude boring. Why? I do not understand that. What is boring about the feeling of being the most important and admired person in the world?

I think being classy is being mentally strong. A person who has his/her heart and head in the right places and has good morals. Apparently with those traits, being classy and elegant will be shown effortlessly, so will being polite and showing manners. A sharp mind won't have to follow society and what's the "in thing", as being a slut (sorry, for the word). Most of these traits should be common sense.

Do You think that a classy woman walks alone?

Photo credit: rod lewis, Flickr

Photo credit: Amy, Flickr

Ten artykuł jest zadedykowany Kalinie, która napisała do mnie jakiś czas temu. Jej obawą jest bycie postrzeganą jako snobka, ponieważ chciałaby stać się bardziej elegancka i posiadać więcej klasy. Mam nadzieję, że mój wpis i punkt widzenia pomoże nie tylko samej Kalinie, ale i nam wszystkim przyjrzeć się błędnym przekonanion na temat elegacji i klasy. Nie wachajcie się, proszę zostawiać Waszych opinii w tym temacie tutaj, albo na Facebook'u. Wierzę, że owocna dyskusja może pomóc nam w umacnianiu siebie nawzajem i poszerzaniu naszych horyzontów myślowych.

Społeczeństwo i media stworzyły niewłaściwy obraz eleganckiej kobiety z klasą, która zazwyczaj jest pięknością, ma szczupłą figurę i mnóstwo pieniędzy. To jest totalna bzdura i całkowicie się z tym nie zgadzam. Możesz stać się kimkolwiek pragniesz dopóki jeszcze żyjesz. Nigdy nie jest za późno, żeby stać się lepszą wersją samej siebie: bardziej wyrafinowaną, dystyngowaną i kobiecą.

Kobieta która podąża za tłumem , pójdzie najpewniej najdalej tak daleko jak pójdzie tłum , ale kobieta która podąża sama znajdzie się w takich miejscach w których nikt jeszcze nie był.
— Albert Einstein

Kobieta, która jest pełna klasy i elegancji jest często zmuszona do chodzenia przez życie samotnie. Dlaczego tak jest? Ponieważ nie ejest ona żadnym zwolennikiem czyiś wierzeń, ani poglądów, bo ustanawia swoje własne wartości, priorytety i standarday. Głównymi wskazówkami, jakimi taka kobieta się kieruje w życiu to godność i szacunek, które nie zawsze są atrakcyjne. Kiedy ktoś ustala własny styl to chodzi z głową podniesioną do góry, pokazując przy tym, że posiada pewność siebie, klasę i czar.

To wszystko zaczyna się w Twoim środku, od wiary w to, że to, co robisz, to, co mówisz i to, jak trakktujesz innych jest właściwe. Nikt nie ma najmniejszego prawa mówić Ci, jak masz żyć. Klasa to opanowanie sztuki subtelności, którą społeczeństwo zagubiło. Czasem wydaje mi się, że prawdziwa klasa została przyćmiona przez niskiej jakości zachowanie i maniery oraz poczucie stylu i byciu na topie, które są promowane poprzez obecną pop-kulturę. Świat ma w głębokim poważaniu takie cechy jak altruizm, empatia, czy szczera i bezintenresowna życzliwość, których tak naprawdę bardzo potrzebuje. To zimne i okrutne otoczenie desperacko dopomina się wręcz ludzi, którzy mają odrobinę aspiracji, by stać się kimś ponad samych siebie i dać siebie innym. To, w mojej skromnej opinii, jest prawdziwa klasa.

Photo credit: Ekaterina Smurovskaya

Klasa nie jest głośna i nie domaga się uwagi. Tak naprawdę chodzi jedynie o posiadanie odrobiny etyki i dojrzałości. Osoba z klasą posiada ten wewnętrzny pokój, wnosząc jednocześnie opanowanie do każdej, sytuacji, które jest głośniejsze od krzyku tak bardzo, że inni dookoła to czują. Bycie w obecności takiej kobiety jest przyjemne i kojące. Jest pewna grupa ludzi, która uważa klasę i elegancję za nudne. Dlaczego? Tego nie potrafię zrozumieć. Co jest nudnego w poczuciu bycia najważniejszym i podziwianym przez kogoś?

Na zakończenie, myślę, że posiadanie klasy to także bycie silną psychicznie. Bycie osobą, której serce i głowa są we właściwym miejscu. W takim wypadku, bycie elegancką, posiadanie klasy staną się naturalną cześcią Twojego charakteru, tak samo jak dobre maniery i bycie uprzejmą. Bystry i inteligentny umysł nie będzie miał najmniejszej potrzeby podąrzania za trendami społeczeństwa, ani tym, co jest na TOPIE, jak bycie despratką, albo zdzirą (wybaczcie za słowo!). Wszystko to można zamknąć w korzystaniu ze zdrowego rozsądku (który w obecnych czasach stał się magiczną mocą, posiadaną przez wybranych).

Photo credit: Toni, Flickr