No. 32: An independent woman (II) * Nr 32: Kobieta niezależna (II)

Photo by The Conmunity - Pop Culture Geek, Flickr

The first part of that article is available here (click!)

As women of accomplishment, we often forget that we should be respected not only for our intelligence, ambition, success but for who we are. We care so much about how we are perceived by others and don't remember how important is the inner beauty, our heart, our intentions, our character. It's a very difficult skill balancing our inner and outer look. Your character must be reflected on Your face. People with beautiful personalities tend to look beautiful no matter when they wear. It comes from inside out. Women trade femininity in favour of masculine traits like they believe that those traits will help them being successful in lives and that it's the only way to be respected. I know plenty of women who are very talented, successful and intelligent and yet have awful personalities and spread really 'evil' ambience around themselves. At the end of the day, nobody wants to spend time with a bitchy and mean lady.

Such an attitude hurts everyone and every single area of our lives. We become harsh and bitter, achieve professional goals but fail in relationships and families. We go to extremes, once we're masculine ladies that try to beat everybody or we fall into damsel stereotype and become needy and clingy; building any relationship based on any of above must fail.

A high-value man wants to be with an independent and strong lady, but not a needy or bitchy one. There's no better picture in life than love between a masculine man and a feminine woman.

Photo by Alie Popkorn, Flickr

A real man will choose anything less than a real lady he deserves. They are both made for each other; they perfectly fit together. We must learn to work on ourselves and not settle for less than we deserve (both men and women). 

Do You have qualities that a man is looking for in a woman as a wife, a lifelong friend, a lover (in relationships we have to learn it all)?

Photo by cogxio Lab, Flickr

Pierwsza część postu jest dostępna tutaj (kliknij!)

Jako kobiety, które coś osiągnęły w życiu często zapominamy, że należy nam się szacunek nie tylko za naszą inteligencję, ambicje i sukcesy, ale za to kim jesteśmy. Wydaje sie nam, że nie mamy tak naprawdę wyboru, że musimy być twarde, odrobinę szorstkie i surowe. Tak bardzo przejmujemy się, jak postrzegają nas inni i nie pamiętamy, jak ważne jest nasze wewnętrzne piękno, nasze serce, nasze motywacje i intencje, nasz charakter. Harmonia między naszym wewnętrznym i zewnętrznym wyglądem jest trudną umiejętnością. Twój charakter powinien odbijać się na Twojej twarzy. Ludzie o pięknych osobowościach zawsze pięknie wyglądają, bez względu na to, co mają na sobie. To wychodzi ze środka na zewnątrz. Kobiety prowadzą handel wymienny, kobiecość za męskie cechy, ponieważ wierzą, że te pomogą im osiągnąć sukces w życiu, a to zapewni im szacunek. Znam osobiście mnóstwo kobiet, które maja na swoim koncie niesamowite osiągnięcia, są utalentowane i inteligentne, a mimo to posiadają paskudne osobowości, a aura wokół nich jest bardzo "zła".  Ostatecznie, nikt tak naprawdę nie chce przebywać w towarzystwie złośliwej i jędzowatej kobiety.

Photo by Stylish HD Wallpapers, Flickr

Takie nastawienie rani nas wszystkich i każdy pojedynczy aspekt naszego życia. Stajemy się szorstkie i zgorzkniałe, osiągamy cele na polu zawodowym, ale upadamy w związkach i rodzinach. Popadamy w skrajności, raz jesteśmy kobietami z męskimi cechami, które chcą pobić wszystkich, a raz panienkami w opałach, które są non-stop w potrzebie i uczepiamy się jak rzepy innych. Próba budowy jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej opartej na powyższych przykładach jest skazana na porażkę.

Mężczyzna o wysokich wartościach chce kobiety niezależnej i silnej, ale nie buby, dziuni, czy jędzy. Nie ma nic piękniejszego, niż miłość między prawdziwym, 100% - owym mężczyzną, a prawdziwą kobietą.

Prawdziwy mężczyzna  nigdy nie wybierze kobiety, która jest poniżej jego standardów. Prawdziwy facet i prawdziwa kobieta są dla siebie stworzeni i idealnie do siebie pasują.

Photo by Susan Criser, Flickr

Musimy nauczyć się (zarówno kobiety, jak i mężczyźni), że nie możemy godzić się na mniej w życiu, niż nam to przysługuje i musimy zacząć pracować nad sobą, a nie naprawiać innych. 

Zastanów się: Czy posiadasz w sobie cechy, których mężczyzna szuka w kobiecie jako żona, przyjaciółka i kochanka (będąc w związku musimy nauczyć się balansować te role; jest czas na bycie przyjaciółką, jest czas na bycie kochanką, itp.)?