No. 26: What women want (III) * Nr 26: Czego pragną kobiety (III)

Photo by Rita M., Flickr

The first post about 'What women really want' is available here (click!), and the second one here (click!).


15.A woman needs to be sure that she is always first in her man's heart and in his mind

16. Women love good manners, eloquence and respect, especially when it comes to closer relationships with family members, best friends and men. Sophisticated ladies will not only appreciate that, but they will treat one in the same way. A man should never venture to use any kind of vulgarisms (whatever it means) in front of a woman with class. He shows by that how much he respects her.

17. Women do not always have to have the same opinion as men on a certain topic or issue. We have to all learn that everyone has the right to have a different point of view. The differences that we carry inside of us attract us to each other. Think about it: would You like to be in a relationship with the male/ female version of Yourself?

Photo by Lotus Carroll, Flickr

18. Women (even the most independent ones) really want o be with and need mentally and spiritually strong and mature men.

19. Only a man who feels insecure in a relationship will have the constant need of control and dominance.

20. Women are flyaway :) and they should never be taken for granted - they must be pursued all the time. If a woman is not treated properly in a relationship, she will fall for another man who has time for her and who is genuinely interested in her.

Photo by Jordy, Flickr

Photo by Wisal SIlva, Flickr

Pierwszy artykuł z tej serii jest dostępny tutaj (kliknij!), a drugi tutaj (kliknij!)

15. Kobieta musi mieć pewność, że jest zawsze pierwsza w Jego sercu i umyśle.

16. Kobiety cenią sobie dobre maniery, elokwencję oraz szacunek, zwłaszcza w intymnej relacji. Wyrafinowane kobiety docenią to i odwzajemnią. Mężczyzna nigdy nie powinien posuwać się do wulgaryzmów (cokolwiek to znaczy) w stosunku do kobiety z klasą. Tym pokazuje jak bardzo ją szanuje.

17. Kobiety nie zawsze muszą mieć te same poglądy i opinie, co mężczyźni na dany temat. Zaakceptujmy różnorodność światopoglądów. Różnimy się i to nas do siebie przyciąga. Chciał(a)byś być ze samym sobą o odmiennej płci w związku?

Photo by Andrea Hübner, Flickr

18. Kobiety naprawdę potrzebują psychicznie i duchowo dojrzałych mężczyzn. Nawet te najbardziej niezależne.

19. Tylko mężczyzna czujący się niepewnie w związku będzie starał się kontrolować i za wszelką cenę dominować

20. Kobieta zmienną jest, więc żaden mężczyzna nie powinien brać za pewnik to, że ją zna i trzyma w garści.

Photo by State Library of New South Wales, Flickr