No. 21: Refinement (II) * Nr 21: Wytworność (II)

When You meet for the first time a person who is careless, blunt or rude it may seem like he/ she is confident enough to not to care what one thinks at all. In reality, such a person may be experiencing a very low self -esteem, insecurity and lack of morals. I believe that elegant women build strong morals which help them building strong families. We should teach not only ourselves but also our children about the values of refinement: speaking properly and correctly, thinking in a right and non-judging way of others, emphasizing the importance of personal grooming.

Such a process may help the society to produce the finest ladies and gentlemen. If You tend to feel insecure, pursuing elegance and refinement will help You getting rid of that feeling and will make You feel equal with everybody.

Photo by Rachid Naim, Flickr

Refinement keeps people's spirits very high. Look at the army. Have You ever seen that scene in a movie when boys when in a garrison have to make their beds very neatly? It starts somewhere, with those little things that sometimes seem to be trivial. Soldiers look perfect and beautiful when they are marching through the city. That's what I mean.

Becoming a refined person is a hard work. Nobody was born with that and it must be learned, hammered into Your head and practiced daily. Simply saying, refinement is creating within Your character a habit of becoming a better version of Yourself every day. Some of us were fortunate enough to have persistent and rigid parents and some of us are forced to learn about it from the very beginning. 

Photo by LaTur, Flickr

Once we all become refined, it's highly required to preserve it. If we don't strive for excellence, we'll get back to the sloppiness. Refinement makes You a better person and gives a chance to lead a high-quality life that You deserve: You're a better parent, partner, neighbour, friend, etc. You gain favour in the sight of others. I admire some elegant women and am amazed when I read their biographies, wishing to become as accomplished as one of them one day. Working on myself is a way of becoming the dream woman I hope to become one day.

Przy zetknięciu się po raz pierwszy z osobą, która jest bezceremonialnie szczera, niedbała, arogancka, czy grubiańska, może sie wydawać że on/ ona osiagnęła w tym taki poziom pewności siebie, że nie obchodzi jej już co inni w ogóle myślą. W rzeczywistości taka osoba może mieć bardzo niskie poczucie własnej wartości, czuć się niepewnie i posiadać bardzo niskie morale. Jestem przekonana, że eleganckie kobiety budują silne zasady, które pomagają im w budowaniu silnych rodzin. Powinnyśmy uczyć nie tylko siebie, ale także nasze dzieci o wartościach i korzyściach, jakie przynosi wytworność: poprawna (wy)mowa, myślenie i patrzenie na innych we właściwy i nieoceniający sposób, nacisk na to, jak istotna jest dbałość o swój wygląd.

Photo by B K, Flickr

Takie proces może wspomóc nasze społeczeństwo w wychowywaniu i kreaowaniu najwspanialszych kobiet i mężczyzn nie tylko pod względem osiagnięć zawodowych, ale także jakościowego charakteru. Jeśli posiadasz skłonności do odczuwania niepewności i zagrożenia to dążenie do bycia osobą elegancką i wytworną pomoże Ci mieć się na równi ze wszystkimi ludźmi. Przychylność ludzi względem Ciebie rośnie

Wytworność trzyma ludzkiego ducha wysoko. Przyjrzyj się armii. Widziałaś kiedyś taką scene w filmie, gdzie chłopcy w koszarach muszą idealnie ścielić łóżko? Budowanie wytworności musi się gdzieś zacząć i często dotyczy to tych małych, błahych i trywialnych spraw. Później widzimy tych idealnych i pięknych żołnierzy, maszerujących przez miasto ( za mundurem panny sznurem). To mam na myśli.

Stawanie się eleganckim człowiekiem to ciężka praca i nikt się z tą cechą nie urodził. Musi to być wyuczone, wbite młotkiem do głowy i codziennie ćwiczone. Krótko mówiać, wytworność to stowrzenie w Twoim charakterze nawyku stawania się lepszą wersją siebie każdego dnia. Niektóre z nas miały na tyle szczęscia, że rodzice byli bardzo konsekwentni w surowszym wychowaniu, a niektórym z nas przyszło uczyć się tego samemu.

Photo by poumique, Flickr

Kiedy już staniesz się elegancką kobietą z zasadami to jest niezwykle ważne, by kultywowac to każdego dnia. Jeśli przestaniemy dążyć do doskonałości to wrócimy do nichlujności. Wytworność uczyni z ciebie lepszego człowiek i pomoże Ci w prowadzeniu życia o wysokiej jakości, na które zasługujesz: jesteś lepszym rodzicem, partnerką, sąsiadką, przyjaciółką, itp. Podziwiam niektóre eleganckie kobiety i jestem zdumiona, kiedy czytam ich biografie, marząc, by któregoś dnia stać się jak jedna z nich. Codzienna praca nad sobą to jeden ze sposób stawania sie kobietą, którą kiedyś chciałabym być.