No. 20: Refinement * Nr 20: Wytworność

If You go to a dictionary and look for a word 'refinement' You may find those definitions:

* fineness or elegance of feeling, taste, manners, language, etc.

* an instance of refined feeling, manners, etc.

* the act or process of refining

.* the quality or state of being refined

.* a subtle point or distinction.

* subtle reasoning.

* an improved, higher, or extreme form of something

It's impossible to define 'refinement' in one word like it refers to a few areas of life such as behaviour, posture, way of dressing up, education. Anyhow, being refined goes hand in hand with being elegant and classy. I like the quote I have seen somewhere online that

‘refinement is that polishing down of the human being, casting out the coarse and vulgar and retaining that which is fine and elegant’

 This process may look like polishing diamonds so they may become brilliant stones. 

Raw diamonds are shapeless and not-so-beautiful. Those who studied science know that diamonds are metastable allotrope of carbon. There's a long way to go to create out of this

Diamonds before cut

that

Diamonds after cut

Refinement is the opposite of slovenliness, crudeness, bluntness, nerviness, prudishness. Instead, it helps developing kindness, courteousness, considerateness, propriety, gentility, good manners.

Remember, a refined woman is always elegant and classy. You cannot be truly elegant without having a beautiful heart and spirit. Pursuing elegance means developing Your character, mind and heart. If You decide to do so, You'll end up being a high - skilled lady of quality.

Refinement will help You being more and fully recognized, appreciated and respected. Your level of confidence will go up as well as social standings. You'll have more influence on people around You. You won't impact only Your surrounding but also increase Your feeling of self-worth. You attract into Your life what You are - a high-quality lady will attract a high-quality man, friends, opportunities and so on.

The way You carry Yourself in life will impress or discourage others. If You want people to stick to You, You must dress Yourself in dignity. Invest into a training and education of refinement because You will only profit from that.

Photos come from the Internet.

Szukając w słowniku nie tylko słowa 'wytworność', ale także badając synonimy tego wyrazu natkniemy się na słowa jak wykwitność, wyrafinowanie, wykwint, elegancja, dystynkcja, gustowność, szyk, szykowność, stylowość, strojność, królewskość, okazałość, świetność, galanteria, reprezentacyjność.

Wytworności nie można zamknąć w jednym słowie i sama zdaję sobie z tego sprawę. Ten wyraz i te powyżej brzmią tak obco, jakbyśmy czytali kroniki sprzed setek lat (dlatego zachęcam do wzbogacania swojego słownika). Bycie wytworną odnosi się kilku dziedzin życia, a nie wyłącznie do wyglądu i idzie ręka w rękę z elegancją i klasą. Podoba mi się cytat, który widziałam jakiś czas temu w sieci "wytworność to szlifowanie ludzkiej natury, pozbywanie się ordynarności i wulgarności do momenty, aż pozostanie sama elegancja i delikatność." Ten proces może przypominać obróbkę diamentu, aż te staną się brylantem.

Surowe diamenty są pozbawione kształtu i nie są piękne. Te z Was, które studiowały chemię wiedzą, że diamenty to tak naprawdę alotropowa odmiana węgla. Wymaga wiele czasu i wysiłku by to

Diamenty przed szlifem

stało się tym

Diament po oszlifowaniu

Wytworność to przeciwieństwo niechlujności, ordynarności, bezceremonialności, zuchwałości i pruderyjności. Natomiast, zachęca ona do rozwoju życzliwości, dobrych manier, uprzejmości, wyrozumiałości, łagodności i przyzwoitości.

Pamiętaj, że wytworna kobieta ma zawsze klasę i jest elegancka. Nie można być prawidziwe elegancką bez pięknego serca i ducha. Rozwijanie w sobie elegancji oznacza pracę nad swoim charakterem, umysłem i sercem. Jeśli zdecydujesz się na taki krok to skończysz jako kobieta jakości.

Wytworność pomoże Ci w byciu bardziej docenianą, rozpoznawaną i szanowaną. Twój poziom pewności siebie, jak i pozycja społeczna podniosą się. Będziesz miała więcej wpływu na ludzi wokół siebie i rozwiniesz poczucie własnej wartości. Przyciagasz do swojego życia to kim jesteś - kobieta z klasą i elegancją będzie przyciagać takich mężczyzn, przyjaciół i okazje.

To w jaki sposób prowadzisz się w życiu wywrze na innych wrażenie, albo ich do Ciebie zniechęci. Jeśli chcesz, by ludzie trzymali się Ciebie, musisz ubrać siebie w godność. Zainwestuj w edukowanie siebie o elegancji i wytworności, a zwróci Ci się to z nawiązką.

Zdjęcia pochodzą z Internetu.