No. 17: What women want (II) ? * Nr 17: Czego pragną kobiety (II) ?

The first part of that article is available here (click!)

8. A man must be aware that he is a partner of a beautiful lady. If he forgets, there are plenty of other men around who can spot the woman’s charm and beauty. They will take their time and hit the relationship in its weakest moment, winning the lady’s heart.

Photo by Cuba Gallery, Flickr


9.A man must make sure over and over again that there is no other man who could draw more of the woman’s attention than usually (that means for both of You falling in love again every single day)


10.A man should hold a woman’s interest (just as he has charmed her in the very beginning). I do not any lady who likes boring men.

Photo by Cuba Gallery, Flickr


11. It has been said that women fell for the money. Well, that is true (click here to read more). Every woman wants to feel stable in the relationship and none of them wants be a man’s second mother. Women think of financial stability unconsciously because they want to provide a bright and safe future for their children.

12. Stability

Photo by K.Y.S., Flickr


13. A woman is like a flower and that means she is at her best in the right environment of love, respect and appreciation


14. A man who has for his woman a couple of minutes every day just to listen to what she has to say about her day may be sure that she will not leave him. Women are crazy about understanding men, who can listen without interrupting and are genuinely interested in them.

Photo by Jan Kendall, Flickr

Pierwsza część dostępna jest tutaj (kliknij).

8. Mężczyzna musi być świadomy, że jest partnerem PIĘKNEJ KOBIETY. Jeśli zapomni, to dookoła jest mnóstwo innych facetów, którzy zauważą jej powab i urok. Dadzą sobie czas i uderzą w najsłabszym momencie podbijając jej serce.

Photo by Anca, Flickr

9. Facet musi upewniać się ciągle i ciągle, że nie ma innego mężczyzny w sercu jego kobiety.

10. Mężczyzna powinien podtrzymywać jej zainteresowanie. Tak, jak to było na początku :)

Photo by Afiya Ayman, Flickr

11. Mówi się, że kobiety lecą na kasę (kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej; artykuł po angielsku). I to prawda. Każda kobieta chce czuć się stabilna finansowo w związku, a nie utrzymywać maminsynka, który nie pracuje. Panie podświadomie myślą o bezpieczeństwie finansowym ze względu na dzieci.

12. Stabilizacja.

Photo by R A Pyke (SweRon), Flickr

13. Kobieta kwitnie w atmosferze miłości, szacunku i wdzięczności.

14. Mężczyzna, który poświęca wybrance swojego serca odrobinę czasu każdego dnia, by ona mogła mówić tylko o sobie, może liczyć na to, że ona go nie zostawi. Słuchając, bez przerywania - kobiety wprost uwielbiają wyrozumiałych mężczyzn, którzy ich słuchają i są prawdziwie zainteresowani tym, czym one chcą się z nimi podzielić.

Photo by Stephanie Simos, Flickr