No. 12: Like a star * Nr 12: Jak gwiazda

Photo by Brandi Eszlinger, Flickr

Maybe You are not a Hollywood star and do not have contracts with movie producers, but I do believe that every elegant and classy lady feels like one - being a star of her own life. That's where the magic begins...

1. Take Yourself seriously (but not too serious)
There is nothing wrong with being lighthearted (but never silly) and modest (but never insecure). No matter where You are in Your life, You should always imbue Yourself with grace, elegance, and class. There is a very fine line between taking Yourself seriously and being too serious but once You find and master that difference, You will be able to act very naturally and with loads of charm.

Photo by jannah strat, Flickr

2. If You are a star, act like one
A star makes everyone feel special. Once You met the start, You never forgot it. If You read glossy magazines, it is not hard to spot that most of celebrities and stars just do not know how to behave. A true star has that something (click here to read more) which makes the moment magical, special and unforgettable.

Photo by darwin Bell, Flickr

3. Being with great people
You attract into Your life what You are. Well-mannered people with ambitions will always find themselves being surrounded by those who have as same mindsets as they have. If You know what You want and stick to people who act professionally and with class at a very high level, nothing will hold good changes back.

Photo by Magdalena Nowak, Flickr

Może nie jesteś gwiazdką Hollywood i nie masz wielkich kontraktów z producentami filmowymi, ale jestem przekonana, że każda elegancka kobieta z klasą czuje się jak celebrytka własnego życia. Tutaj właśnie zaczyna się magia...

1. Bierz siebie na poważnie (ale nie za poważnie)
Nie ma nic złego w byciu niefrasobliwym (ale już na pewno w byciu głupiutkim) i skromnym (ale nigdy pełnym niepewności). Bez względu na to, w jakim miejscu w swoim życiu jesteś, powinnaś być przepełniona gracją, klasą i elegancją. Istnieje bardzo cienka linia pomiędzy braniem siebie na poważnie, a bycie zbyt poważną. Kiedy jednak będziesz w stanie obie te rzeczy od siebie odróżnić to zachowywanie się zmnóstwem czaru stanie się dla Ciebie naturalne.

Photo by jannah strat, Flickr

2. Skoro jesteś gwiazdą to zachowuj się tak
Gwiazda sprawia, że każdy czuje się szczególnie. Kiedy raz spotkałaś gwiazdę to nigdy tego nie zapomnisz.. Jeśli przeglądacie kolorowe magazyny, to nie trudno zauważyć, że celebryci bardzo często nie mają żadnych manier i zachowują się tak, jakby wychowali się w chlewiku. Prawdziwe gwiazdy mają w sobie to coś (kliknij, żeby czytać dalej), co czyni każdą chwilę magiczną, specjalną i niezapomnianą.

Photo by Mike Rollerson, Flickr

3. Bycie ze wspaniałymi ludźmi
Przyciagasz do życia to kim jesteś. Ludzie z dobrymi manierami i ambicjami będą otaczali się też takimi osobami, które mają podobne podejście i styl w życiu. Jeśli wiesz czego chcesz i będziesz trzymała się blisko tych, którzy działają bardzo profesjonalnie i z klasą na wysokim poziomie to nic nie powstrzyma pozytywnych zmian w Twoim życiu.

Photo by rajeev varma, Flickr