No. 4: Is that important? * Nr 4: Czy to ważne?

Some things and some people attract our attention all the time. Does it mean that they are important? Do they change our lives? Do they have a big impact on world’s affairs? As I am pondering on these questions, a thought came across my mind: We choose what is really important and what really matters.

Photo by david swanson, Flickr

Photo by david swanson, Flickr

When we grow from childhood into adulthood we learn about the world around us. We are being taught by parents, teachers, religion, neighbours, best friends, books, media things are the way those people tell us about them.  We trust and believe in every single word. Are we still children inside as grown-ups? Do we allow the society call the shots in our lives? We cannot blame only the system we live in. Every single day we meet imperfect people who are hurt, insecure, underwent very traumatic situations and still they somehow have a sort of influence on us. Have You ever experienced a situation when the common mindset in Your community had to be confronted with a real life experience of another person? It is like an inner war. You are trying to choose the noble, great and ambitious thing but at the same time You are being punished by the society for standing out. That is a situation when we are being told what is really important for us, what we should do, who we should become. We all begin to doubt and ask ourselves about the importance of the most simple things: spending time with family, nurturing our relationships, developing our social skills, taking care of our children, investing in quality friendships. Should not we pay attention to things like that?

We live in the pop culture; trends come and go, and every single person on this planet tries to adjust. That is our nature. We do not like feeling excluded from a group. Things change so do we.  Only because the pop culture defines something important and meaningful (sometimes it does point out the good things), does it mean that it has a positive and healthy impact and brings quality contribution into our lives?

Photo by halifaxlight, Flickr

Photo by halifaxlight, Flickr

I would venture to say that the really important things attract very little or even no attention like they are not trendy and seem to be old-fashionable. I do realize that things I write about are not very popular and there are comments that maybe I should go back and live in the middle ages with my thoughts of elegance, class, grace and womanhood. We cannot give the power to someone else to decide what our lives should look like.

The society has forgotten about us still being humans. It is all about making more and more money, following up technology, being cool and so. At the end of the day, we all need and look for compassion, kindness, the feeling of belonging, love, etc. Those things change our lives. Accomplished and strong women possess minds and voices of their own and do not fall easily into thinking that just because something attracts attention means it is important. We must choose to be fulfilled in our choices and decisions. We are able to do it by standing up for ourselves (even if You will have to stand up alone) and claiming the power to define what is important for us. Everyone has a chance to look back and learn from past mistakes and healthy choices. We must decide inside of us to start doing things that influence others and bring positive changes. May the feeling of accomplishment burn inside of our hearts. Let’s go out into this world and do important things to change ourselves and to change people.

Zawsze znajdą się ludzie i sprawy, które będą przykuwały naszą uwagę? Czy to znaczy jednak, że są one ważne? Czy zmieniają one nasze życie? Czy mają one wpływ na obrót spraw w świecie? Kiedy tak rozważam nad tymi pytaniami, przeszła mi myśl: Przecież to my decydujemy, co jest ważne i co naprawdę się liczy.

Kiedy dorastamy, od dziecieństwa do dorosłości, uczymy się o śwecie wokół nas. Naszymi przewodnikami są rodzice, nauczyciele, rodzeństwo, przyjaciele, sąsiedzi, religia, książki, media. Wierzymy i ufamy im, że świat wygląda tak, jak oni nam go przedstawiają. W końcu przecież poznajemy ten świat jako dzieci. Zastanawiam się jednak, czy jako dorośli też mieszka w naszym wnętrzu dziecko? Czy pozwalamy społeczeństwu dyktować warunki, jak mamy żyć? Nie możemy winić tylko systemu, w jakim przyszło nam żyć. Każdego dnia spotykamy różnych ludzi, którzy są pełni zranień i niepewności, którzy przeszli w życiu jakieś traumatyczne sytuacje, a mimo to mają oni na nas jakiś wpływ. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że wartości, jakie Ci wpojono przez społeczeństwo zostały skonfrontowane z prawdziwym życiowym doświadczeniem innego człowieka? To jak wewnętrzna wojna. Starasz się wybrać wielką, ambitną i szlachetną sprawę, ideę, a w międzyczasie zostajesz ukarana przez swoje otoczenie za to, że wychodzisz poza ramy powszechnie przyjętego myślenia. To jest właśnie przykład sytuacji, kiedy zostaje Ci powiedziane, co jest dla Ciebie ważne, co powinnaś robić i kim powinnaś być. Zaczynamy wątpić w takich sytuacjach i pytamy samych siebie o ważność prostych spraw i rzeczy jak spędzanie czasu z rodziną, pielęgnowanie naszych związków, rozwijanie umiejętności towarzyskich, opiekowanie się naszymi dziećmi, inwestowanie w jakościowe przyjaźnie. Czy nie powinniśmy zwracać uwagi na takie właśnie sprawy? 

Photo by Sandip Gupta, Flickr

Photo by Sandip Gupta, Flickr

Przyszło nam żyć w pop kulturze; trendy przychodzą i odchodzą, a każdy próbuje się do nich dostoswać. To jest w naszej naturze i nie lubimy czuć się wykluczeni z grupy. Rzeczy się zmieniają, tak i my. Tylko dlatego, że pop kultura definiuje coś jako ważne i warte uwagi ( a zdarza się, że na świeczniku są zaszczytne cele i idee), czy oznacza to, że ma to pozytywny i zdrowy wpływ oraz jakościowy wkład w nasze życie?

Ośmielę się powiedzieć, że te prawdziwie ważne sprawy przyciągają bardzo mało, o ile żadnej uwagi, ponieważ są uważane za staromodne i nie na czasie. Zdaję sobie sprawę, że tematy, które poruszam na blogu nie zawsze są popularne i pojawiają się komentarze, że może powinnam wracać do czasów wieków średnich razem z moimi poglądami na elegancję, klasę grację i kobiecość. Jedno wiem na pewno: nie możemy dać nikomu władzy, by decydował, jak nasze życie powinno wyglądać.

Photo by Andrew Hale, Flickr

Photo by Andrew Hale, Flickr

Społeczeństwo zapomniało, że dalej jesteśmy ludźmi. Wszystko kręci się wokół zarabiania więcej i więcej pieniędzy, podążania za nowinkami technologicznymi i byciem na topie. Na samym końcu jednak wszyscy potrzebujemy i szukamy współczucia, życzliwości, poczucia, że gdzieś należymy, miłości, itp. Te rzeczy mogą zmienić nasze życie! Silne i znakomite kobiety i posiadają własny umsył i głos oraz nie wpadają łatwo w sidła myślenia, że tylko dlatego, że coś przykuwa uwagę to oznacza to, że jest ważne. Musimy nauczyć się wybierać tak, by czuć się spełnionymi w podjętych decyzjach. Jesteśmy w stanie to zrobić poprzez stawanie murem za naszymi wartościami i priorytetami oraz wzięcie władzy nad ważnością spraw, jakie mają dla nas znaczenie. Każda z nas musi zdecydować w środku, że zacznie robić rzeczy, które mają pozytywny wpływ na innych i przynoszą też takie zmiany. Niech uczucie znakomitości i doskonałości płonie w naszych sercach. Idźmy do tego świata i róbmy to, co naprawdę jest ważne, by zmienić siebie i rzeczywistość wokół nas.