No. 3: How to improve Your language? * Nr 3: Jak udoskonalić swój język?

1.   The old rule says that you can get good language skills through… reading! There are so many classic novels out there (which I am sure will make You fall in love with them) and the Internet is full of lists of books that everyone should read.

2. We all speak this bad, rude, gross and vulgar language as a society. There is just so much impact from outside such as the social media, TV shows, song lyrics that encourage us to use such a language. Developing the art of spoken language through censoring Your words and thoughts might be a great idea. That also means not feeding Your mind with a pap.

Photo by nofrills, Flickr

3. In old days, people were taught to not to speak out loud if they had nothing nice to say (and probably that is way they often talked about the weather). Challenge Yourself and try to increase the amount of kind, nice and good words and at the same time find ways to decrease the amount of not-so-kind vocabulary. Learn new ways of saying hard things in a good way (it applies to words that You are using and the tone of your voice)


4. Challenge Yourself and befriend with a language dictionary. Pick up a few new words and look for situations to use them in a conversation. You can impress not only Yourself but also others and You will definitely broaden Your horizons and mind. New words and definitions can become a gateway to new opportunities in life.

5. Good language skills should always reflect good understanding. Reflect upon words You use on a daily basis and think about effects that they might have on others. Using right and proper vocabulary will deliver the message that You want Your listener to receive. Find ways to become more specific and clear as You speak so both sides are fully understood (and not misunderstood).

1. Stara zasada mówi (i jestem pewna, że słyszałaś to już tysiące razy), że język można doskonalić poprzez czytanie. Jest przecież tyle wspaniałych i klasycznych powieści, a Internet jest pełen list książek, które każdy powinien w swoim życiu przeczytać. 

2. Wszyscy jako społeczeństwo posługujemy się tym samym aroganckim, nieprzywoitym i wulgarnym językiem. Ogromny wpływ z zewnątrz mają przecież media społecznościowe, programy telewizyjne, słowa piosenek, które wręcz zachęcają nas do używania tego typu wyrażeń i zwrotów. Świetnym pomysłem może okazać się rozwijanie sztuki języka mówionego poprzez cenzurowanie swoich słów i myśli. To oznacza przestać karmić swój umysł papką, która jest w mediach.

Photo by Tobias Mikkelsen, Flickr

3. W dawnych czasach uczono ludzi, by nie mówić nic na głos, jeśli nie ma się nic dobrego do powiedzenia ( i prawdopodobnie z tego powodu zazwyczaj rozmawia się o pogodzie). Rzuć sobie wyzwanie i zacznij wprowadzać nawyk mówienia miłych, przyjemnych i dobrych słów, a w międzyczasie ograniczaj ilość tego niezbyt eleganckiego słownictwa. Odkryj i naucz się sposobób na mówienie trudnych rzeczy w przyzwoity sposób.

4. Zaprzyjaźnij się ze słownikiem językowym. Wybierz kilka nowych słów i szukaj na co dzień sytuacji, w których możesz użyć nowych definicji. Zaimponujesz nie tylko sobie, ale i innych, a także poszerzysz swoje horyzonty myślowe. Nowe wyrazy moga okazać się przepustką do nowych możliwości w życiu.

5. Dobre umiejętności językowe powinny zawsze znaleźć swoje odbicie w dobrym rozumieniu. Zastanów się nad wyrazami, których używasz na co dzień i jaki maja one efekt na innych. Poprawne i właściwe słownictwo pomoże Ci w przekazywaniu takich wiadomości, jakie chcesz, by Twój słuchacz otrzymał. Szukaj sposobów, by mówic jaśniej i konkretniej tak, aby obie strony były w pełni zrozumiane ( i aby unikąc zbędnych niedomówień).