No. 7: fulfilling Your dreams * Nr 7: spełnianie marzeń

Photo by *Take The Moment, Flickr

Dreams are important and crucial in our lives. They drive us and motivate to keep moving forward. It might be hard with the time to keep the level of motivation very high. I would like to write down for You a few very simple tips how chase Your dreams step by step

1. Think of dreams and goals that spin around Your mind. Some of them will require a chat with Your partner (dreams regarding a family or a relationship), Your leader, mentor (ministry in the church, professional life) and Yourself (developing Your character, skills and talents). Create a plan to fulfill those dreams and work together (with those who are involved in certain areas of Your life) to make them a reality.

2. Run a journal and write down  ways in which Your moving closer to Your dreams. When things go wrong it is a good idea to go back to Your diary and read over and over again what has been driving You and what have been the fresh ideas of becoming accomplished.

3. Prioritize and discover the difference between hobbies, interests, and dreams. Make sure that Your passions are number 1. It is very easy to get lost in all our likes. Be specific and find ways to keep important things on the top of the list

Photo by Dareen Al-Qurashi, Flickr

4. Do little things that may remind You of even the smallest steps towards Your dreams. For instance: Your dream is to be a photographer; create a small gallery at home of Your best (so far) photos. Do not forget to notice the simple and little accomplishments.

5. Find a mentor. It is crucial to share Your feelings with someone who can listen to You carefully and understands You fully.

Photo by Manu, Flickr

Marzenia grają ważną rolę w naszym życiu. Motywują nas, by ciągle iść na przód. Wraz z czasem może być ciężko utrzymać motywację na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj podzielę się z Wami kilkoma bardzo prostymi wskazówkami na spełnianie swoich marzeń krok po kroku.

1. Pomyśl o planach i marzeniach, które masz między uszami. Niektóre z nich będą wymagały rozmowy z partnerem (odnośnie rodziny i związku), liderem/ mentorem (służba w kościele, życie zawodowe) i ze samą sobą (rozwój charakteru, talentów i umiejętności). Stwórz plan jak spełnić te marzenia i pracuj razem z innymi ( z tymi, którzy są zangażowani w pewne obszary Twojego życia), by cały plan mógł zostać zrealizowany.

2. Prowadź dziennik i zapisz sposoby, które moga Ci pomóc dojść do celu. Kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli i wszystko wokół się wali, warto w takich właśnie chwilach wrócić do pamiętnika i czytać ciagle na nowo, co było na początku naszym motorem do działania i przypomniec sobie o tym, jakie były alternatywy do osiagnięcia sukcesu.

3.  Ustal priorytety i odkryj różnicę między hobby, zainteresowaniami i marzeniami. Upewnij się, że Twoje pasję są na pierwszym miejscu. Tak łatwo zgubić się w tym, co lubimy. Bądź konkretna i znajdź sposoby na utrzymywanie ważnych spraw na górze Twojej listy priorytetów.

Photo by lorawarnick, Flickr

4. Rób małe rzeczy, które pomoga Ci posuwać się na przód i przypominać o Twoim marzeniu, np. chcesz być fotografem; stwórz w domu na ścianie galerię Twoich najlepszych zdjęć. Nie zapominaj swoich małych osiągnięć i sukcesów

5. Znajdź mentora, czyli osobę, z którą będziesz mogła dzielić swoje odczucia (to kluczowe w procesie dązenia do celu), wysłucha Cię i zrozumie.