No. 6: the beauty of femininity * Nr 6: piękno kobiecości

Women are more powerful, more intellectual, more spiritual, more seductive as goddesses in this world with that inner feminine strength... That is what a real woman is to that world - it is all about spiritual power and this internal strength.

Sadly, we often hear either in the media or within the society that femininity is evil and negative. As we watch movies the 'girly female' is often a high school, airhead cheerleader who cares about nothing except her appearance and going out for dates. The other extreme is a warped definition of feminism which often relates to tomboys, burning bras and the culture where women look, act, dress and think like men.

Photo by Midnight Sandstone, Flickr

Moreover, women do not want to be called feminine like it draws up an image of a tempting seductress (an image of a whore goes hand in hand with that one very often) or a weak woman without passion and identity in life.

That is how the society, history and media have been presenting femininity. That definition has been constantly changing and evolving in various directions. Being a woman who is a wonderful wife, a loving mother and a great host was once considered a noble and treasured role within the society.

Unfortunately, being a feminine woman has faded into the background and been lost on a large scale in this modern world. I still believe that being a woman full of those beautiful and mind twisting treats is something to be cherished and treasured.

Photo by Carlos Palma, Flickr

Men and women have been created to be different, rather than try and merge those into one role. We should celebrate our differences because it means we become stronger while being together so we may fulfil our needs and help each other reaching our potentials.

The feminine and masculine identities must become something to be treasured and taught within our societies once again.

Kobiety posiadają w sobie o wiele więcej siły, intelektualności, duchowości i uwodzenia jako piękne kobiety na tym świecie wraz z tą wewnętrzną siłą, którą nosimy w sobie. To jest kim prawdziwa kobieta jest w tym świecie - chodzi o tę duchową i wewnętrzną siłę.

Niestety, bardzo często słyszymy w mediach, jak i w społeczeństwie, że kobiecość jest zła i ma bardzo negatywny wydźwięk. Oglądając filmy, 'dziewczęca' kobiecość jest często przedstawiana jako cheerleaderki szkoły średniej z sianem w głowie, którym nie zależy na niczym innym jak tylko na świetnym wyglądzie i chodzeniu na randki. Drugą skrajnością jest wypaczona definicja feministek, która często nawołuje do chłopczyc, palenia staników, myślenia, ubierania się i zachowywania jak mężczyzna.

Photo by Mait Jüriando, Flickr

Co więcej, nie chcemy być nazywane kobiecymi, ponieważ nasuwa nam się obraz kuszącej udzowdzicielki (która często ciągnie za sobą obraz zdziry), albo kobiety - wycieraczki, która jest słaba, bez pasji i osobowości.

Tak właśnie media, historia i społeczeństwo wykreowały obraz kobiecości. Ta definicja ulega ciągłej zmianie i rozwojowi w różnych kierunkach. Bycie kobietą, która jest wspaniałą partenrką, kochającą matką i świetną gospodynią było kiedyś bardzo cenną rolą w społeczeństwie.

Na nieszczęście, bycie prawdziwie kobiecą odeszło w cień i zaginęło w tym nowoczesnym świecie. Wierzę jednak, że stawanie się kobietą, która jest pełna tych wszystkich pięknych cech i które nęcą umysły innych jest wciąż czymś bardzo cennym i wartym nauki.

Photo by Julia Metkalova, Flickr

Kobiety i mężczyźni zostali celowo zaprojektowani, by różnić się od siebie, a nie wchodzić sobie w role. Musimy nauczyć się celebrować te różnice, rozumieć je, ponieważ dzięki nim stajemy się silniejsi, kiedy jesteśmy razem poprzez zaspkojanie potrzeb tej drugiej połowy i pomoc w osiągnięciu pełnego potencjału.