No. 5: a feminine woman * Nr 5: 'kobieca' kobieta

Femininity is like a ray of sunshine that falls on a man’s soul. A real woman takes a man into her magical world, where everything is fresh, neat, where is some comfort, warmth and peace. Such a woman inspires a man to become and to give his best.

1. Love is the source of action of every woman
Women from the beginning of times have tied themselves around home – their heart is always with their families, partners and children. Love is the priority of each and every woman.

2. Men’s answers to women’s needs
Men always feel like knights and heroes who want to save the damsel in distress (from a dangerous dragon or a terrible witch; we all know those fairy tales) and to win her favour. Actually, we like that and want to be treated like princesses. I do not even one woman who does not want to be pursued by a man she is really attracted to.

Photo by maxine, Flickr

3. A woman is the heart of the family while a man is the head and arms
A truly feminine and strong woman is an equal partner and stands NEXT to a man (never under and never above but NEXT – side by side). A couple makes decisions together, but the last word belongs to a man. Why? Men are born captains, navigators and visioners, but they need women to do it properly.

4. Femininity = restraint
Women desperately look for attention (which is killing me) and often flaunt their sexuality (which is even more pathetic), but meanwhile they want to build strong relationships and find the true love (such a combination does not make sense to me). A woman shines and is truly beautiful when she feels loved, admired and respected.

For men, women are like cars. I do not know any man who wants to buy a car that has had many owners before because such a car could undergo anything and may have some damages that are invisible now. Every man wants to have a brand new car.

A man wants to be woman’s first love and a woman wants to be his last.

 

True intimacy (not only the physical one but also the emotional one) is created by a truly loving couple, where two people, a man and a woman are committed to each other. Men must stop looking for occasions (easy girls) and focus on finding right women but we must start raising the bar, stop settling for less and stand up for our values and priorities as females.

If men chose women as carefully as they buy a car, many relationships would never fall apart. Women are their 'cars' to their successes, future and growth.

Photo by Kelly Hackney, Flickr

Only men who know where they want to go in life, choose women who can help them with that journey. It is never all about sex and money but about right attitude, some values and priorities in life.

5. A real woman pleases a man she loves
Women show their love to the others by giving: they support, comfort, commit themselves to certain responsibilities. I think that women would actually choose being housewives if they got due credit and respect for their work around the household (running a house and raising up children are a hard work).

Feminine women are the source of charm, grace, beauty and wisdom. It all begins in our own discoveries of womanhood and femininity.

Kobiecość jest promykiem słońca, który pada na męską duszę. Prawdziwa kobieta wciąga mężczyznę w magiczny krąg, gdzie wszystko jest o wiele bardziej świeże, czyste, gdzie jest pokój, ciepło i komfort. Taka kobieta sprawia, że ON chce dać z siebie to, co najlepsze.

By obie płcie wzajemnie się uzupełniały, każda z nich musi odgrywać w związku SWOJĄ rolę. Męskość przenika kobiecość, by oboje stały się jednym. Mężczyzna jest aktywny, a kobieta otwarta (receptywna).

1. Miłość jest motorem działania każdej kobiety. 
Kobiety od zarania są strażniczkami domowego ogniska - ich serca są przy rodzinie, mężu, dzieciach, itp. Miłość jest priorytetem każdej kobiety.

2. Odpowiedź mężczyzny na potrzeby kobiety.
Mężczyźni zawsze czują się jak rycerze, bądź bohaterowie, którzy chcą ocalić damę, pannę lub księżniczkę - ze szponów okrutnego smoka, bądź tą, która jest uwięziona w wieży, itp (wszystkie znamy te historie), i zdobyć jej względy. My, kobiety też mamy "księżniczkowanie" we krwi. Każda z nas chce być zdobywana.

Photo by Marta Fradusco, Flickr

3. Tak, jak kobieta jest sercem rodziny, tak mężczyzna jest głową i ramionami.
Prawdziwa kobieta jestRÓWNĄ  PARTNERKĄ swojego mężczyzny, tzn. stoi OBOK (nie POD, ani NAD). Razem podejmują decyzje, ale ostatnie słowo należy do niego. Mężczyzna musi być wizjonerem, nawigatorem i kapitanem w związku. By odegrał swoją rolę dobrze, potrzebuje TWOJEJ MIŁOŚCI.

4. Kobiecość = powściągliwość.
Jeśli chcesz, by ON zwracał uwagę na Ciebie, nie popisuj się ostentacyjnie swoją seksualnością. Każda z nas pragnie miłości "na zabój" i by Twój mężczyzna znał Cię w każdym kawałku. Kobieta promienieje i jest prawdziwie piękną, kiedy jest kochana, podziwiana i szanowana.

Dla mężczyzn z kobietami jest jak z samochodami. On nie chcę mieć auta, które miało wielu właścicieli wcześniej. W takim przypadku nigdy się nie dowie, po jakich trasach taki samochód jeździł, jakich doznał szkód, itp. On chce mieć NOWY SAMOCHÓD.

Mężczyzna chce być pierwszym kochankiem kobiety, a kobieta chce być jego ostatnią.

Intymność (nie tylko ta fizyczna, ale i ta emocjonalna) powinnna być zarezerwowany dla szczerze kochającej się pary między dwojgiem ludzi. Mężczyźni muszą przestać tylko szukać okazji (łatwych lasek),a zacząć szukać właściwych kobiet. My zaś musismy zacząć stawiać poprzeczkę wyżej, nie zadowolać się byle czym i stawać murem za naszymi wartościami i priorytetami jako kobiety.

Photo by Dalina Rahman, Flickr

Photo by Dalina Rahman, Flickr

Gdyby mężczyźni wybierali sobie partnerki życiowe z taką samą uwagą i ostrożnością, z jaką wybierają samochody, wiele związków zakończyłoby się pomyślnie. Kobiety są "pojazdem" do ich przyszłości: spełnienia, osiągnięcia potencjału i rozwoju.

Gdyby mężczyźni wiedzieli, gdzie chcą dotrzeć, wybieraliby kobiety, które mogą tam ich "zawieźć". Ci, którzy wiedzą, co chcą osiągnąć w życiu, tworzą związki z tymi, którzy mogą im pomóc w tej podróży do obranego celu.

5. Prawdziwa kobieta stara się zadowolić mężczyznę, którego kocha.
Kobiety generują miłość, przez dawanie jej, wspierają swoich partnerów przez wiarę w nich. Taka miłość jest wyrazem działań i wysiłków ich obojga. Szczerze mówiąc, uważam, że kobiety byłyby szczęśliwszymi paniami domu, gdyby otrzymywały należne im (za taki wysiłek - utrzymywanie domu w czystości, gotowanie, wychowywanie dzieci, itp) uznanie i wdzięczność.

Prawdziwa kobieta to krynica uroku, powabu, czaru, piękna i mądrości. To wszystko ma swój początek w odkryciu roli jaką mamy do odegrania jako 100%-owe kobiety.