Interview * Wywiad Anderson Oliveira

I think it is time to go a little bit further with my blogging so I have decided to ask accomplished, clever and elegant people, both men and women what they think about class, refinement, elegance, sophistication and talk with them about women's issues. I don't want this blog to be shaped only by my way of thinking but encourage all of us, including myself to broaden our horizons and learn from and about opinions of others.

Anderson Oliveira (29 y.o.) is a young and accomplished Brazilian who teaches English at a language school in Sao Paulo, Brazil. After many travels within the country and to Europe, and constant self - studies he has decided to obtain his second diploma in Education & Literature at Unisep University (the first one is in "Theology & Languages" at Semear Institute). Anderson is also actively involved in ministries of Bible studies and preaching at the local church. His experience in working with people and being broad - minded have encouraged me to ask him a few questions.  

Sara: What is Your definition of a strong woman?

Anderson: A strong woman is the one who knows what she who she is; I think a strong lady is sure about her goals and plans for life. She knows what she really wants.

S: Very often being strong is confused with being bitchy. How, in Your opinion, women can develop their strength and yet remain elegant and classy?

A: I think a woman can develop her strength by being polite, kind and lovely; those attitudes make ladies elegant, always. Being also humble by recognizing their potential. When You're too proud of Yourself You can't learn from others. Just to remind: Life is always related to learning new things.

S: If life is about learning then there must be progress. Do You think that women should educate themselves more? If so, in which areas and how will it impact their lives?

A: I think they must progress in many areas: physically, emotionally, personally, spiritually and so on. They're precious and cannot give themselves to boys easily without love, having sex without thinking about it. As human beings, we should ask God for directions.

S: You have mentioned about boys and sex. How true ladies should behave when it comes to dealing with that kind of things?

A: I think sex is a gift from God, but some people have misunderstood it. It's a blessing and as humans, we're not animals but are rational people who should think before taking any actions (what are the consequences? is it mature? is it responsible? etc.) I don't agree that women can have just a random sex with men or whatever. We must respect each other and the right time for that. People rush into everything and don't know any more about love and respect.

S: What are the mistakes that women make over and over again that make them feel insecure and hinder from being accomplished?

A: What I think is that they haven't understood their true value in this world yet. They are like precious stones that need love, respect, and kindness.

S: I see that women often think very low of themselves because they're intimidated and discouraged, mostly at work or at home. Do You think that this low self - esteem might be caused by the society, media, at schools, homes and workplaces?

A: I think it's true when it comes to work. Men think of themselves as superior creatures. I guess it's everywhere the same and not only in here. Even though a man and a woman have the same qualities and the same position, men still get paid more for doing the same job. What we have to do is to rescue women's right by considering women's power and potential.

S: Now, two questions that all ladies wait for: How to make a man fall in love with a woman?

A: From a man point of view a woman should be always herself: be humble and easy - going. What I like in ladies is wisdom, intelligence, good manners and the ability to have a conversation at any level (and especially about deep, major and important issues)

S: And... how to recognize that a man has fallen in love?

A: Men don't show their emotions easily, because of the culture stuff, but You can recognize them when he starts calling You and taking You out, buying small gifts and trying to show off to impress You.


S: Anderson, thanks for having some time for me and patience to answer all my questions.

 

Czas iść o krok dalej, jeśli chodzi o prowadzenie bloga. Będzie trochę zmian w tym roku :) na dobre i na zdrowie. Niektórzy już wiedzą!! Postanowiłam rozmawiać z ludźmi, którzy są utalentowani, inteligentni i eleganccy, by wypowiedzili się w kwestiach kobiet i celów, z jakimi rozpoczęłam ten blog, tj. elegancja, klasa, wyrafinowanie, bycie damą i silną kobietą. Niech ten blog będzie odrobinę kształtowany przez ludzi o szerokich horyzontach myślowych, a my wszyscy uczymy o i z opinii innych.

Anderson Oliveira (jak na obrazku wyżej; 29 l.) jest młodym i utalentowanym Brazylijczykiem, który uczy angielskiego w szkole językowej w Sao Paulo, w Brazylii. Po wielu podróżach w kraju i w Europie, oraz nieustannym samorozwoju postanowił uzyskać swój drugi dyplom z "Edukacji i Literatury" na Unisep University (pierwszy to "Teologia i Języki" z Semear Institute). Anderson jest aktywnie zaangażowany w rozwój służb: studia Biblijne i głoszenie w jednym z lokalnych kościołów. Powód, dla którego zdecydowałam się zaprosić na ten wywiad Andersona jest jego doświadczenie w kontaktach z ludźm, szeroko pojęta tolerancja i otwarty umysł.

Sara: Jaka jest Twoje definicja silnej kobiety?

Anderson: Silna kobieta to taka, która wie kim jest, zna swoje cele i plany życiowe i wie, czego naprawdę pragnie.

S: Bardzo często bycie silną jest mylone z byciem jędzą. Jak, w Twojej opinii, kobiety mogą rozwijać swoję siłę, a jednocześnie nadal pozostać tymi, które posiadają klasę i elegancję?

A: Uważam, że kobieta może rozwinąć swoją siłę, będąc zwyczajnie uprzejmą, miłą i czarującą. Takie zachowanie doda jej elegancji, zawsze. Także bycie pokorną poprzez rozpoznanie własnego potencjału. Kiedy jesteś zbyt dumna, nie uczysz się od innych. Tak dla przypomnienia to życie  jest zawsze połączone z uczeniem się nowych rzeczy.

S: Skoro życie to uczenie się to w takim razie chodzi też rozwój. Czy uważasz, że kobiety powinny edukwoać się bardziej? Jeśli tak to w jakich obszarach i jaki  będzie miało wpływ na ich życie?

A: Myślę, że powinny rozwijać wszystkie obszary życia: fizyczne, emocjonalne, duchowe, osobiste, itp. Kobiety są cenne i nie mogą łatwo oddawać się chłopakom bez miłości, czy uprawiać seksu bez myślenia o tym. Jesteśmy istotami ludzkimi i powinniśmy pytać o kierunki Boga.

S: Wspomniałeś o mężczyznach i seksie. Jak prawdziwa dama powinna się zachowywać, jeśli przyjdzie jej do radzenia sobie z takimi sytuacjami?

A: Uważam, że seks to Boży dar, ale część ludzi kompletnie tego nie rozumie. To błogosławieństwo. Jesteśmy ludźmi, a nie zwierzętami, więc powinniśmy myśleć  racjonalnie, cokolwiek robimy (jakie będą tego konsekwencje?, czy to dojrzałe?, czy to odpowiedzialne? itd.). Nie zgadzam się z tym, że można uprawiać seks przypadkowo, albo coś w tym stylu. Musimy zacząć szanować siebie nawzajem i czas na właściwe sprawy. Ludzie spieszą się we wszystkim i nie wiedzą już czym jest miłość i szacunek.

S: Jakie błędy kobiety nieprzerwanie popełniają, a które sprawiają, że czują się one niepewnie i powstrzymują je od sukcesu?

A: Według mnie kobiety nie zrozumiały w pełni swojej wartości dla tego świata. Są one jak kosztowności i potrzebują miłości, szacunku i życzliwości.

S: Widzę, że wiele z kobiet często patrzy na siebie jako na gorsze, ponieważ są onieśmielane i zniechęcane w pracy i w domach. Czy myślisz, że niskie poczucie własnej wartości może być powodowane przez społeczeństwo, media, szkoły, miejsca pracy, czy sytuacje w domach?

A: Zdaje się, że to racja, jeśli rozmawiamy o pracy. Mężczyźni bardzo często uważają siebie za lepszych. Zakładam, że tak jest wszędzie, nie tylko tutaj. Nawet jeśli mężczyzna i kobieta posiadają te same kwalifikacje, pełniąc te same funkcje to mężczyźni i tak zarabiają więcej za wykonanie tej samej pracy. To, co musimy zrobić to wyzwolić prawa kobiet poprzez rozważanie siły i potencjału, jakie tkwią w kobietach.

S: Ostatnie dwa pytania, na które wszystkie Panie czekają: Jak sprawić, by mężczyzna zakochał się w kobiecie?

A: Z męskiego punktu widzenia: kobieta powinna być sobą; skromna (ale nie ofiara losu) i jendocześnie wyluzowana. To, co mnie podoba się w kobiecie to mądrość, inteligencja, dobre maniery i umiejętność prowadzenia rozmowy na każdym poziomie ( a zwłaszcza na głębokie i ważne tematy).

S: Iiii............. Jak rozpoznać, że mężczyzna się zakochał?

A: Mężczyźni nie pokazują swoich emocji łatwo, ale to chyba jest związane z kulturą. Możesz rozpoznać, że się zakochał, jeśli zacznie do Ciebie dzwonić, zabierać na miasto, kupować małe drobiazgi i popisywać się, by Ci zaimponować.

S: Anderson, dziękuję za poświęcony mi czas i cierpliwość w odpowiadaniu na moje pytania.