Emotional intimacy * Emocjonalna bliskość

Have You every wondered how far people have to go in a relationship to be truly authentic?
Authentic relationships are extremely hard to find; two people are equally real and very close to each other. We long for such connections with others, where we do not have to pretend, neither be afraid or ashamed. A true relationship between a man and a woman has been created to provide authenticity and intimacy between those two.

At The Rijks Museum, there is an exhibition 'Late Rembrandt' which I have visited. Paintings refer mostly to Biblical characters and stories. On my way home I have been reflecting upon a few pieces of art that I saw and what I remember from the Bible school. I have started thinking of the story of Adam and Eve

Photo By Danielle Nelson, Flickr

They both came to this world absolutely naked and it was not just about clothing; they had no secrets, fear, and shame. They were completely exposed to each other in a physical, emotional and mental way. There was no negativism at all. That was the safest and purest relationship that we could all imagine. As I look around, I notice that there are no 'naked' people around (again, I do not mean clothing).

Nakedness is not in our essence of being. We quickly learn how to cover ourselves since the moment we were born and try to stay that way. We learn not only how to cover ourselves physically but also emotionally.

Anyhow, being authentic let us be fully known not only to ourselves but also to those around us. Unfortunately, most of the people live their entire lives pretending and not revealing what they have been carrying inside of them for years. It turns out that we do not really know each other. We are scared of being too honest towards our beloved ones because we are driven by fear of rejection.

Picture by James Bartholomew, Flickr

I strongly believe that a true love is based on openness and honesty (whether in relationships with Your partner, family and best friends) and those would draw Your closer and make You being loved more. Authenticity and vulnerability  may cause a little bit of mess and may not be appreciated in the very beginning: one may feel hurt, shocked, surprised or angry. In the end, they create a solid and firm ground that You can build on.

Finding emotional intimacy is thinking well of others, blessing them and being on their side. I would like to refer to my last post ‘Being generous’ : we should also be willing to pay attention, spend some time, do not ignore and listen to those who are around us. If someone makes a confession, never make fun out of that or never use that as an excuse to act (or not) in a particular way. If one confesses something, it is a step towards intimacy in a relationship.

If we are not authentic, honest and open with ourselves, there is no chance that we will be the same with other people. It always starts with You. In order to experience true emotional intimacy in a relationship, You must be right with Yourself and it requires plenty of time to think about it.


Have You ever experienced emotional intimacy?

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak daleko ludzie są w stanie posunąć się w relacji, by być autentycznymi? Prawidziwe i szczere relacje są bardzo ciężkie do znalezienia; dwoje ludzi są w równym do siebie stosunku szczerzy, prawdziwi i bliscy. Wszyscy pragniemy takich związków, gdzie nie musimy udawać, ani być przestraszonymi, czy zawstydzownymi. Prawdziwy związek między kobietą i mężczyzną został stowrzony, by zapewnić tym dwojgu autentyczność i intymność.

W Muzeum Narodowym w Amsterdamie (Rijksmuseum) jest wystawa pt. “Późny Rembrandt”, którą odwiedziłam. Malowidła odwołują się w większości do postaci I historii biblijnych. W drodze do domu rozmyślałam o kilku obrazach i  o tym, co pamiętam ze szkoły biblijnej. Zastanowiłam się nad historią Adama i Ewy.

Photo by Dr.V.S. Ramachandran, Flickr

Oboje pojawili się na tym świecie nadzy i nie chodzi mi tylko o brak odzienia; nie mieli przed sobą żadnych sekretów, obaw, czy wstydu. Byli, jednym słowem, obnażeni przed sobą fizycznie, emocjonalnie i mentalnie. Nie było w tym wszystkim ani odrobiny negatywizmu. To przykład najbezpieczniejszej i najczystszej relacji między dwojgiem ludzi, jaką możemy sobie wyobrazić. Kiedy rozglądam się wokół, nie mogę znaleźć ‘nagich” ludzi.

Nagość nie leży w naszej naturze. Szybko uczymy się przykrywać nasze intymne części ciała, od momentu urodzenia i próbujemy w takim stanie pozostać. Wiemy, jak przykrywać nie tylko nasze ciała, ale też nasze emocje.

Bycie autentycznymi pozwala nam na bycie w pełni znanymi nie tylko nam samymy, ale też tym wokół nas. Niestety, większość ludzie żyje całe swoje życie udając i nie ujawniając nikomu, co noszą w swoim wnętrzu latami. Okazuje się, że tak naprawdę nie znamy siebie nawzajem. Boimy się bycia szczerymi w stosunku do bliskich, bo może to spowodować odrzucenie z ich strony.

Photo by CountYourBle$sings, Flickr

Jestem święcie przekonana, że prawdziwa miłość jest oparta na szczerości I otwartości (czy to w związku z partnerem, rodziną, czy najbliższymi przyjaciółmi), a te sprawiają, że ludzie zbliżają się do siebie i kochają się bardziej. Autentyczność i bycie otwartym mogą spowodować odrobinę chaosu i nie być docenione na samym początku: ktoś może czuć się zaatankowany, zraniony, zszokowany, czy zły. Jednak na końcu stworzony zostaje silny fundament, na którym można coś wspólnie budować. 

Znalezienie emocjonalnej bliskości to myślenie dobrze o innych, życzenie im tego, co najlepsze i bycie po ich stronie. Chciałabym odwołać się do mojego ostatniego wpisu „Bycie hojnym”. Chodzi o chęć zwracania uwagi, spędzania czasu, nieignorowania i słuchania tych, którzy są wokół nas. Jeśli ktoś wyznaje Ci coś, nigdy (przenigdy) się z tego nie naśmiewaj, ani nie rób z tego wymówki, by działać (albo też nie) w jakiś konkretny sposób. Wyznając coś komuś, robimy krok w stronę intymności w relacji.

Jeśli nie jesteśmy prawdziwi, szczerzy i otwarci przed samymi sobą, nie ma takiej siły na ziemi, byśmy tacy byli w stosunku do innych. Wszystko zawsze zaczyna się od Ciebie. By doświadczyć prawdziwej emocjonalnej intymności w związku, musimy stanąć w prawdzie, a to wymaga dużo czasu i refleksji.

Czy doświadczyłaś kiedyś emocjonalnej bliskości?