No. 1: Being generous * Nr 1: Bycie hojnym

Among all other posts, there will be since now and on a regular category called 1001 Classy Things. It is almost impossible to define elegance, class, sophistication, refinement and grace in one word. In order to present each and every one of You what class (in my opinion) is all about I have decided to create this category.

I would be more than glad if You could share (below You can leave a comment), Your thoughts and comments so we can broaden one another's minds and horizons.

In our striving for excellence, refinement, elegance and class we must never forget those who are as fortunate as us. I observe people around me who have luxurious items and privileged lives and yet they do not share their good fortune (in such moments I always think of "A Christmas Carol" by Charles Dickens). I do not mean giving away all Your things, but it also applies to having some time, a piece of advice, a few minutes of genuine attention, an ear to listen to average and random people.

One of the greatest deeds in those world is being generous and supporting those, who want (at least a little bit) improve and make this planet a better place for others, and those who stand up for evil, systems and people who may be wrong.

The more You give, the more You get back. If there is nobody around You who may need Your help, then consider supporting charities. Think about Your values and priorities and I am sure that You will the right foundation. I would like to list (at the very bottom of the post) a few of charities and groups that I support. If You are a supporter of a particular charity that brings the change into Your community I will be more than honoured to mention in on the blog.

Pośród regularnych postów na różne tematy, pojawi się od teraz kategoria pod tytułem 1001 Classy Things (1001 rzeczy z klasą). Jest prawie niemożliwe zamknięcie elegancji, klasy, wyrafinowania, wytworności i gracji w jednym słowie. W celu zaprezentowania Wam wszytskim, czym klasa (według mnie) jest, zdecydowałam się na stowrzenie takiej kategorii.

Byłabym niezmiernie wdzięczna, jesli pod postami mogłybyście dzielić się Waszymi opniami i komentarzami, co pozwoli nam wszystkim na poszerzanie horyzontów.

W naszym dążeniu do doskonałości, elegancji, klasy i wytworności nie możemy zapomnieć o tych, którzy nie mieli zbyt wiele szczęścia, co i my w życiu. Obserwuję ludzi na co dzień, tych, którzy pławią się w luksusach i prawdzą bardzo dobrze usytuowane życie, a mimo to są skąpi i nie dzielą się swoją fortuną (zawsze przypomina się w takich momentach "Opowieść Wigilijna" Karola Dickensa). Nie chodzi mi tylko o rozdawania swoich fizycznych przedmiotów, ale też o rzeczy niematerialne jak poświęcenie komuś odrobiny czasu, podzielenie się dobrą radą, szczere skupienie swojej uwagi, czy bycie uważnym słuchaczem.

Jednym z najwspanialszych czynów, jakich można dokonać na tym świecie to bycie hojnym i wspieranie tych, którzy (nawet troszeczkę) próbują naprawić ten świat i uczynić go lepszym miejscem oraz tych, którzy walczą ze złem, systemami i ludźmi, którzy mogą się mylić.

Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz z powrotem. Jeśli nie ma wokół Ciebie nikogo, komu mogłabyś pomóc to zastanów się nad wspieraniem jakiejś akcji charytatywnej. Pomyśl o swoich wartościach i priorytetach, a jestem przekonana, że znajdziesz właściwą fundację. Chciałabym dziś wymienić fundacje i grupy, które sama wspieram. Jeśli sama znasz taką grupę, bądź akcję charytatywną, która przynosi zmiany do społeczności, w której mieszkasz to będzie dla mnie zaszczytem dopisanie jej/ ich do mojej listy.