Blind devotion * Ślepe oddanie

A friend of mine has shown me this short movie recently. I feel like sharing it with You. We live in a very ego-centred time and sometimes people forget what the real love is all about. I cried in the end, but the movie made me reflect on life.

There are so many questions that we must ask ourselves:

* Would I be able to devote and sacrifice my entire life: dreams, hopes, expectations, plans to one person?

* How much would I be able to change?

* Would I be able to accept the other person as he or she is?

* Would I be able to accept help and become dependent?

* How much could I give without expecting anything in return?

And most of all

'Would I be able to still LOVE that person?'

The list of questions has no ending...

Mój znajomy pokazał mi ostatnio ten krótki filmik. Czuję, że muszę się nim z Wami podzielić. Przyszło nam żyć w bradzo egoistycznych czas i czasem ludzie zapominaj, czym jest prawdziwa miłość. Na koniec filmu się popłakałam i zmusiło mnie to do refleksji nad temat życiem.

Nasuwa się tyle pytań, na które musimy sobie odpowiedzieć:

* Czy byłabym w stanie poświęcić całe swoje życie: plany, marzenia, oczekiwania i nadzieje dla tej jednej osoby?

*Ile byłabym w stanie wprowadzić zmian?

* Czy byłabym w stanie zaakceptować go/ ją takim, jakim/jaką jest?

* Czy byłabym w stanie przyjąć pomoc i stać się zależną?

* Ile byłabym w stanie dać z siebie bez oczekiwania niczego w zamian?

I przede wszystkim:

"Czy byłabym w stanie dalej kochać tę osobę?"

Lista pytań wydaje się nie mieć końca...