The Berlin Wall

Photo by Michael Williams, Flickr

Yesterday we celebrated the fall of the Berlin Wall. Many of us either were born in that time (so we don't remember it) or simply forgot what the Wall was all about.

History is the greatest teacher of all times and we must realize that the story of the Berlin Wall is far longer than the fall itself. There were countless days and nights when people in the entire country and even Europe were separated. 

Most of the time, we assume that life has always been like that: travels, friends, clubs, associations, studies and so on. We've taken our freedom for granted... Each and every one of us must become aware that not that long time ago ( only 25 years ago) life was totally different. People were trapped in their own countries and minds. Nobody was allowed to think individually and the system wanted everybody to fit into the society without any exceptions. No freedom, no individualism, a few rights and plenty of rules that You must follow (even though You don't agree with them). You're forced to do things in a certain way.

Photo by manuelpenatorner, Flickr

There are still plenty of countries in the XXI century that are constrained mentally and physically. People who fight, sometimes die for a better future for their children just as our parents and grandparents did for us. There's no perfect place and we're far from living in an ideal world but let's learn from past mistakes and let us be the difference that we want to see.

That's why this anniversary should matter to all of us. Some people died while fighting years ago, so we can be free today.

YOU MAY ALSO LIKE

Photo by Rob, Flickr

Wczoraj świętowaliśmy upadek Muru Berlińskiego. Wiele z nas było urodzonych w tym czasie, bądź zwyczajnie zapomniała o co w tym całym Murze chodziło.

Historia jest najlepszym nauczycielem i musimy sobie uświadomić (i przyswoić), że losy Muru Berlińskiego sięgają dalej, niż sam jego upadek. Niezliczone dnie i noce oddzieliły ludzi w całym kraju niemieckim, ale także w Europie.

Wielu z nas zakłada, że życie zawsze takie było: podróże, znajomi, kluby, stowarzyszenia, studia i tak dalej. Wzięliśmy naszą wolność za pewnik... Każdy z nas musi sobie uświadomić, że nie tak całkiem dawno temu (bo tylko 25 lat temu) życie wyglądało inaczej. Ludzie byli uwięzieni we własnych krajach i umysłach. Nikt nie mógł myśleć po swojemu, a system chciał,by każdy wpasował się w społeczeństwo, bez wyjątków. Żadnej wolności, żadnego indywidualizmu, kilka praw i mnóstwo zasad, którym trzeba podlegać (nawet jeśli się z nimi nie zgadzano). Jest się zmuszonym do robienia rzeczy w konkretny sposób.

Photo by James Ross, Flickr

Na świecie, mimo XXI wieku, jest całe mnóstwo krajów, które nadal są ograniczane mentalnie i fizycznie. Ludzie, którzy walczą, czasem nawet giną za lepszą przyszłość dla swoich dzieci tak, jak zrobili to dla nas nasi rodzice, czy dziadkowie. Nie ma idealnego miejsca i jest nam daleko do życia w takim świecie, ale uczmy się z błędów przeszłości i bądźmy różnicą, którą chcemy na tym świecie widzieć.Z tego właśnie powodu ta rocznica powinna mieć dla nas wszystkich ogromne znaczenie. Ludzie zginęli lata temu, walcząc, abyśmy my mogli być wolni dzisiaj.

PODOBNE WPISY