An open letter

Photo by Milosz Beres, Flickr

Dear All,

There's something I must share with every human being.
 Today I've received the most inspiring and beautiful message ever. 

When I started blogging ( almost 2 years ago), I've promised myself to keep writing even if it was going to help only one person. And as I look at last 12 months (like 2014 is almost over and it's high time to draw conclusions, learn Your lessons and count Your blessings) I've built up one of the most beautiful friendships with a lady that I've never seen and have never talked to but who wrote to me once about her life and willing to change.

We know each other only from e-mails and Facebook messages. Today she's a totally different person and wants to grow and chase her dreams. I'm so proud of her and thank those who can be a part of these beautiful changes :)

Photo by Alim Dağ, Flickr

Never give up and always have faith. There are miracles and true friends out there; people that have the same focus in life and that truly care. You always gather what You've planted. Every time is a good time to spread love, kindness, friendliness and joy. Let's do so!!

This girl has made my year. Ewelina, You're brave and awesome, just keep going ;)

Love, Sara A. :)

YOU MAY ALSO LIKE

Photo by _umut_, Flickr

Moi Drodzy,

jest coś, czym muszę podzielić się z każdą istotą ludzką. Dziś dostałam najbardziej inspirującą i najpiękniejszą wiadomość w swoim życiu.

Kiedy zaczęłam pisać bloga (już prawie 2 lata), obiecałam sobie, że będę pisać, nawet jeśli miałoby to pomóc tylko jednej osobie. Kiedy tak spoglądam na ostatnie 12 miesięcy ( rok 2014 już prawie się skończył, więc czas na wyciągnięcie wniosków, nauczenie się lekcji, jakie dało nam życie i policzenie swoich błogosławieństw) to zbudowałam jedną z najpięknieszych relacji z dziewczyną, której nigdy nie spotkałam, a która napisała do mnie raz o swoim życiu i chęci do zmiany.

Photo by TMcFayden, Flickr

Znamy sie już rok jedynie z e-maili i wiadomości wysyłanych na Facebook'u. Dziś jest ona całkowiecie inną osobą, która chce się rozwijać i gonić za swoimi marzeniami. Jestem z niej naprawdę dumna i dziękuję tym, którzy są częścia tych pięknych zmian. 

Nigdy się nie poddawaj i zawsze miej wiarę. Istnieją cuda i prawdziwi przyjaciele; ludzie, którzy maja podobne podejście do życia i którym zależy. Zawsze zbierasz to, co siejesz. Każdy moment jest dobry na rozsiewanie miłości, serdeczności, życzliwości i radości. 

Ewelina, jesteś odważna i wspaniała, byle tak dalej!

Pozdrawiam, Sara A.

PODOBNE WPISY